Archive februari 2014

Makalöst bra jobbat, Höllviken!

I Höllviken finns det ännu en eldsjäl som har jobbat stenhårt för att få fiberanslutningar där genom sitt initiativ ”Bredband i Höllviken via fiber”. Nu har han dessutom lyckats och får till ett nät som är så fantastiskt som jag också skulle önska att vi får till i Lomma.

Se här, en sån underbar hastighet som uppnås på vissa ställen i Höllviken (inte alla har valt denna hastighet om jag förstår saken rätt):

Bredband i Höllviken Gigabit

 

Makalöst bra jobbat, Höllviken!

Bredbandspenetration i Lomma kommun

Vet du om att Lomma kommuns bredbandspenetration, enligt PTS Bredbandskarta, ligger så lågt som i intervallet 10-40%? Jämför det med Burlöv som ligger i intervallet 40-55% och Malmö 55-90%. Av de kommuner som ligger närmast Lomma så är det endast Endast Staffanstorp som ligger lägre än Lomma, de befinner sig i intervallet 0 – 10%.

Genom att tillgängliggöra snabb datakommunikation i Lomma så ökar attraktionskraften för boende att flytta in och även småföretagandet att etablera sig, växa och må bra. Snabb datakommunikation medger, om arbetsgivarna tillåter det, att fler kan jobba hemma och därmed bli mer effektiva. Det finns naturligtvis också miljömässigt positiva konsekvenser av det.

Vi som bor i Lomma, åtminstone jag och alla de Lommabor som jag känner, tycker att det är en ynnest att kunna bo i Lomma, och vi vill ju naturligtvis göra det bästa av Lomma för att än mer öka attraktionskraften att bo i Lomma. Supersnabbt bredband i form av fiberanslutning är ett steg, som i mitt tycke är lika viktigt som all annan infrastruktur i kommunen, till att få Lomma att växa, frodas och inte minst ses som en kommun som ser framåt.

Välkommen till Bredband i Lomma

Välkommen till Bredband i Lomma. Denna websajt, och dess tillhörande fanpage på Facebook, syftar till att sprida information om det som ”vi” (=än så länge jag) kallar för ”supersnabbt bredband”. Med supersnabbt bredband avses internetanslutning via fiber, eller fiberoptisk anslutning som det också kallas. Anledningen till att kalla det något med ordet ”bredband” i är att de flesta vet vad det innebär ungefär, till skillnad från ordet ”fiber” vilket för de ännu ej invigda kan låta som rena grekiskan.

Bredband i Lomma är ingen lobbygrupp och ska helst inte heller bli någon sådan. Förhoppningen är att kunna sprida budskapen om varför supersnabbt bredband är bra och att på så sätt verka för att fler i Lomma (orten) vill ansluta sin bostad till fiber/supersnabbt bredband. När tillräckligt många har anmält sitt intresse så är förhoppningen att kunna förhandla fram bästa möjliga pris till bästa möjliga prestanda.

Runt om i Sverige och i Skåne så finns det lokala grupperingar med liknande mål som ”Bredband i Lomma” har. ”Bredband i Lomma” kommer så långt det är möjligt att samarbeta med dessa för att lära oss av deras framsteg och misstag. Närmast ”Bredband i Lomma” ligger ”Fiber i Borgeby” och jag vill passa på att rikta ett tack till den grupperingen för att jag har fått knycka viss information av dem rakt av. De boende i Borgeby anar kanske inte hur glada de borde vara av att ha tillgång till den eldsjäl som initiativtagaren till ”Fiber i Borgeby” är, men så är det. Numera har ”Fiber i Borgeby” växt till fyra personer som driver frågan vidare. Min förhoppning är att fler vill ansluta sig även till ”Bredband i Lomma”.