Archive april 2014

En milstolpe är nådd, men vi måste nå än högre

Gänget bakom Bredband i Lomma har delat ut drygt 2000 flygblad till villaägarna i Lomma och vi satte den 16/4 som sista datum för att lämna in sina intresseanmälningar. Vad vi inte riktigt förstod var att intresset skulle vara SÅ stort som det faktiskt var – det här ju precis det som väldigt många Lommabor vill ha. Vi har fått in mer än 530 intresseanmälningar redan! Därför har vi fattat beslutet att öka målet för antalet intresseanmälningar från 500-700 st till 1000 st istället. Det är bra för oss alla eftersom vi nu kommer att ha en betydligt starkare röst när vi nu så smått har börjat ta kontakt med leverantörer för att få fram bästa möjliga deal.

Dock är det fortfarande så att även om antalet intresseanmälningar har varit överraskande stort, så är det för glest mellan de intresserade i många områden, vilket gör det oekonomiskt för leverantörerna att erbjuda fiberanslutning eftersom det kommer att kräva  fler meter grävning per anslutning, vilket ju i slutänden ska betalas av konsumenten i alla fall och då blir priset för högt. Detta är delvis också en förklaring till att vi nu satsar på att få in minst 1000 st intresseanmälningar.

Du kan hjälpa dig själv, genom att hjälpa oss:

Om du pratar aktivt med dina grannar om fiberns alla fördelar så kanske vi kan få över än fler på att skaffa sig fibeanslutning, vilket är till gagn för oss alla. De som är lite mer insatta vet ju att en fiberanslutning är:

  • flexibel – använd anslutningen till internet, telefon och/eller TV. Du kan skaffa fler och billigare alternativ!
  • bättre och billigare – det kommer att bli högre hastighet och stabilare uppkoppling till en förväntat lägre månadskostnad.
  • höjer attraktionskraften på din fastighet – många mäklare menar att det är en värdehöjande investering och den är snart standard.
  • avdragsgill – Inom fem år från det att investeringen är gjord så är den avdragsgill vid försäljning av huset. Går du i säljartankar så kan du mao göra en riktigt bra affär.
  • snart förväntad i varje hushåll – om fem år beräknas hushållen ha mer än tiodubblat sin förbrukning av digital media.

 

Kom inte på efterkälken, många andra mindre orter i regionen har redan genomfört eller är på väg att genomföra liknande projekt. Hoppar man inte på när det stora flertalet gör det mha en gruppanslutning (så som vi räknar med att det blir gjort), så kommer det att bli avsevärt dyrare sen.