Archive augusti 2014

Första området har nått 40% i anslutningsgrad hos Kraftringen!

 

Nu händer det saker dagligen och Bredband i Lomma passerar nya milstolpar i en rasande takt vilket är väldigt kul. Idag kan vi meddela att det första området nu uppnått 40% i anslutningsgrad till Kraftringens fibererbjudande  och kommer därmed bli det område där projektering inleds först. Grattis!

 

Vi kan dessutom se att inflödet av påskrivna avtal fortsätter från hela Lomma, och hittills verkar det snarare accelerera trots att åtskilliga hundra redan har skickat in. Fortsätt att skicka in era avtal, ju fortare ert område uppnår 40% anslutningsgrad desto snabbare kommer arbetet att starta i just DITT område och glöm inte att prata med dina grannar, vänner och bekanta om Kraftringens fibererbjudande.

 

Vi får in en del frågor kring grävning och grävtillstånd gällande de olika fiberaktörerna i Lomma. Bredband i Lomma hade därför möte med kommunen den 29/8 för att reda ut begreppen.

 

– Kommunen ingår markavtal med olika nätägare och Kraftringen är en av de som har markavtal med kommunen idag. Detta är en förutsättning för att få grävtillstånd i Lomma.

 

– Kommunen hindrar ingen aktör som har markavtal från att gräva. Nätägaren lämnar in en ansökan om grävtillstånd för det arbete man vill utföra. Om flera vill gräva på samma ställe, uppmanar kommunen aktörerna att samförlägga grävningen för att minska ingreppen i kommunens mark. Det finns också ett regelverk för hur den faktiska dragningen i marken ska gå till. Det kan handla om djup, skyddsavstånd, placering mm. Generellt dras fiberkabel i trottoaren om sådan finns.

 

Det känns givetvis bra att ha en så nära dialog med både Lomma kommun och Kraftringen, vilket gör att vi kan tillvarata Lommabornas intresse på bästa sätt i denna fråga.

 

Är ni osäkra på Kraftringens erbjudande eller vill veta mer, kontakta er ambassadör eller gå på något av de informationsmöten som äger rum i Dansrotundan i Lomma, Strandvägen 120, klockan 19:00 måndagen den 8:de, onsdagen den 10:de och måndagen 15:de september.

 

När vi på Bredband i Lomma utvärderade aktörer så var en viktig parameter att den aktör vi rekommenderar ska vara långsiktig, trygg och stabil. Kraftringen är väletablerade i Lomma och har en lokal förankring som gör dem till det självklara valet vad gäller säkerhet, långsiktighet och stabilitet. Det är en av många orsaker till att vi valt just Kraftringen. Vi har arbetat hårt med att jämföra alla möjliga leverantörer och konstaterat att alla kostnader ÄR lägre via Kraftringen. Det gäller såväl anslutningsavgiften som den löpande utgiften för den tjänsteoperatör var och en väljer i respektive nät.

 

Ha en härlig helg och glöm inte att skicka in DITT avtal eller se till att grannen gör det om ditt redan har skickats in till oss.

Avtalsbekräftelserna är något försenade

Kraftringen hälsar att de framför sina ursäkter för att de ännu inte hunnit skicka ut bekräftelsebrev till alla som lämnat in sina påskrivna avtal. Responsen från Lomma har varit enormt stor och man arbetar med att få ut bekräftelser till alla så snart som möjligt.

Det är ju ett angenämt ”problem” och vi på Bredband i Lomma uppmanar i vanlig ordning alla Lommabor att lämna in sina påskrivna avtal för Kraftringens erbjudande. De är ju billigast både i anslutningsavgift och även med tjänsteleverantörernas priser som ligger 10-30% lägre än hos alternativet, dessutom är Kraftringen ju en trygg och välbeprövad lokal leverantör.

Ni hittar avtalet här:

http://www.bredbandlomma.com/erbjudande/

Påskrivna Kraftringen-avtal flyter in snabbare sedan Telias erbjudande blev känt

Sedan vi på Bredband i Lomma kom överens med Kraftringen om ett fibererbjudande, så har de påskrivna Kraftringen-avtalen flutit in i en strid ström och väldigt många levereras för hand till vår brevlåda och en hel del direkt i dörren tillsammans med kommentarer i stil med ”Tack för all er hjälp!”, det värmer såklart. Vi märkte en liten, knappt skönjbar (och därmed vet vi inte om detta var skälet), avmattning i samband med att Telia skickade ut sitt första brev till Lommaborna, dvs det brev som handlade om att de tänkte göra något.

Sedan Telia därefter har skickat ut sitt erbjudande så tycks nu flödet av inkommande påskrivna Kraftringen-avtal öka och det rejält. Det är väl helt enkelt så att fler inser att Kraftringens erbjudande är bättre såväl i anslutningsavgift som i tjänstepriser (pga att Telias nätavgifter, som de fakturerar tjänsteoperatörerna och som sedan hamnar på konsumentens faktura, är högre). Som vi har kommunicerat innan så ligger tjänstepriserna i Telias nät 10-30% högre än vad de gör i Kraftringens nät.

Många tycks alltså känna tillräckligt stor övertygelse om Kraftringens erbjudande att de har fattat sitt beslut.

 

Därefter kan du titta på den jämförelse som vi har tagit fram och som rör de båda erbjudandena dels från Kraftringen, dels från Telia.

Att kommentera på denna sajt

Av rena arbetsbelastningsskäl så är vi tvungna att stänga av kommentarsfunktionen på denna sajt. Vi interagerar redan på vår fanpage, och i diverse andra kanaler i olika sociala medier och vi har helt enkelt inte tid nog att hantera och bevaka fler kanaler. Vi är ett helt ideellt initiativ.

 

Ställ gärna frågor på vår fanpage på https://www.facebook.com/bredbandlomma så svarar vi där istället. Där når dessutom svaren ut till betydligt fler personer.

Jämförelse mellan Kraftringens och Telias fibererbjudande samt förtydligande kring frågeställningar

Som ni kanske har sett har det i dagarna kommit ännu ett erbjudande om fiber i era brevlådor, denna gång från Telia. Vi vill vara tydliga med att detta är ett konkurrerande erbjudande till det från Kraftringen och därmed helt utan association med Bredband i Lomma. För att göra det lättare att tacka ja till Kraftringens erbjudande vill vi besvara ett antal frågor nedan.

Skillnader i erbjudande från Telia och Kraftringen

Om man jämför de fibererbjudande vi fått från Telia och Kraftringen kan man konstatera följande:

  • Kraftringens erbjudande gäller i princip hela Lomma inklusive Lilla Lomma, Maltetorp och Pråmlyckan m.fl. Telias erbjudande gäller ca 25 % färre hushåll. Har du inte fått post från Telia bor du utanför deras område. Vi tycker det är viktigt att så många som möjligt får möjlighet att ansluta sig!
  • Vad gäller teknik och genomförande är de båda erbjudandena i princip identiska.
  • Vad gäller utbud på tjänster är de likvärdiga men det finns en stor skillnad. Även om båda är så kallade ”öppna nät” vilket innebär att alla operatörer är välkomna att teckna avtal med nätägaren, konkurrerar Telia i sitt eget nät och kommer naturligtvis inte vara lika oberoende som Kraftringen. Bredband i Lomma tycker att det är viktigt att nätägaren är oberoende!
  • Vad gäller pris är Kraftringen det klart billigaste alternativet. Anlutningsavgiften är nästan 4 000 kr lägre (16 000 kr jämfört med 19 900 kr). Om man sedan går in på tjänsteportalerna http://qmarket.se respektive http://oppenfiber.se så ser man att tjänsterna överlag är 10 % – 30 % billigare i Kraftringens nät. Detta innebär att månadskostnaden för överskådlig framtid kommer att vara klart högre om Telia får som de vill.

Vi i Bredband i Lomma består av 28 områdesambassadörer som arbetar helt ideellt. Under 6 månaders tid har vi arbetat målmedvetet för att upplysa Lommaborna om fiber samt att utvärdera olika leverantörer. Vår rekommendation är att man väljer Kraftringens erbjudande då vi anser att det är bäst för Lommaborna och bäst för kommunen.

Informationsmöten

Kraftringen kommer att hålla informationsmöten inom de närmaste veckorna. Exakta tider för möten kommuniceras på http://bredbandlomma.com samt genom utskick i brevlådorna så fort de är fastslagna.

Förtydliganden

Det har kommit in en hel del mycket relevanta frågor angående Kraftringens erbjudande. De flesta svaren kan man få på http://bredbandlomma.com/faq/ annars går det bra att maila till info@bredbandlomma.com eller prata med din områdesambassadör.

Vanliga frågor

Vad menas med ”till närmaste grundmur”?   –   Det betyder att man kommer att gräva (torpedera under markytan) fram till närmaste yttervägg på huset, göra hål i huset, dra in fiber, sätta en box på väggen och sedan återställa. Var detta skall göras bestäms individuellt i samråd med Kraftringen.

Ingår indragning av fiber och driftklar installation i huset i alla alternativ?   –   Ja!

 

Då Bredband i Lomma är ett helt ideellt initiativ är vi tacksamma om du hjälper till att sprida all information till grannar och till vänner i byn.

I vanlig ordning uppskattar vi också om ni vill gilla eller dela denna information. Ju fler som vet desto bättre är det!

Lomma kommun informerar om Kraftringens överenskommelse med Bredband i Lomma

 

Lomma kommun informerar idag på sin websajt om Kraftringens överenskommelse med Bredband i Lomma. Det borde nu vara fullkomligt tydligt för alla vad avsikterna är och att om de påskrivna avtalen fortsätter att flyta in i minst den takt som de gör redan nu, så kommer hela Lommas villabestånd inom Bredband i Lommas definierade upptagningsområde snart att vara anslutet till fiber.

Grattis alla Lommabor!

(Som vanligt uppskattar vi om ni delar och gillar så att så många Lommabor som möjligt får veta vad som är på gång.)

Till Lomma kommuns sajt

 

Är du också fibersugen? Här finner du erbjudandet

Prata med din områdesambassadör så hjälper han/hon dig i ditt beslut.

Det flyter på fint nu och alla väntas få sina kuvert med erbjudandet innan kommande helg

Det rullar på fint nu. Många har redan fått sina kuvert med erbjudandet från Kraftringen och vi räknar med att de allra flesta kommer att ha fått sina kuvert innan helgen.

De påskrivna avtalen flyter in i en jämn takt. Det är tydligt att många tar kontrakteringsmålet på 40% på största allvar och att de vill vara först med att få sin fiber indragen.

De som har gjort en intresseanmälan via epost har redan, via Bredband i Lommas nyhetsbrev, fått erbjudandet distribuerat till sin epost-adress och dessa har då ett visst försprång vad gäller att hjälpa sitt eget område att nå 40% kontrakteringsgrad och därmed kanske få sin fiber före andra områden. Vi vill passa på att uppmana de som inte har skickat in en intresseanmälan, oavsett ni har skickat in ett påskrivet avtal eller ej, att skicka in er intresseanmälan. Gör ni det så kommer ni att få våra nyhetsbrev där vi t.ex. berättar hur det går med fiberinitiativet och projekteringen.  Anmäl dig här :  http://bredbandlomma.com/anmal/

 

Vi vill passa på att tacka för den massiva och positiva respons som vi har fått från alla er fibersugna Lommabor. Vi blir riktigt glada för alla glada tillrop och när ni uttrycker er tacksamhet för allt det ideella arbete som vi har lagt ner. Det gör hela insatsen väl värt mödan.

I vanlig ordning är vi tacksamma om du delar och/eller gillar våra sådana här inlägg så att så många Lommabor som möjligt får veta vad som händer.  Tack för din hjälp!

Äntligen fiber till Lomma!

Äntligen fiber till Lomma!

Vi har den glädjande nyheten att meddela att vi nu har kommit överens med Kraftringen om att de skall erbjuda fiber till Lommas villor.

Vi har under våren och sommaren fört diskussioner med ett flertal olika leverantörer och vi har nu en överenskommelse med Kraftringen som har det bästa erbjudandet. De två viktigaste parametrarna för oss i Bredband i Lomma har varit dels att hela Lomma skall få samma erbjudande samt att det skall vara ett öppet stadsnät där olika tjänsteleverantörer har möjlighet att leverera på samma villkor.

Du som lämnat in en intresseanmälan till oss har i dagarna fått ett email med mer information om erbjudandet och hur du går tillväga för teckna avtal om fiberanslutning för din villa.

Inom kort kommer även tryckt material att distribueras till alla hushåll som finns inom vårt upptagningsområde. Håll utkik i brevlådan för att ta del av erbjudandet där lommaborna nu äntligen har möjlighet att fiberansluta sina villor, missa inte detta tillfälle.

Här vår sajt och på Facebook (http://facebook.com/bredbandlomma) kommer du att kunna ta del av mer information allteftersom och du kan också läsa mer om initiativet.

Här finns en FAQ där vi lägger in de vanligaste frågorna som dyker upp, men tveka inte att höra av dig till din områdesambassadör om du har andra frågor.