Archive december 2014

Lommabladet uppmärksammar att det blir fiber till alla anmälda Lommabor

2014-12-01--grasrotsrorelse-gav-resultat

Lommabladet publicerade idag den 1/12 2014 en artikel om Bredband i Lommas framgångar och hur initiativet växte från en gräsrotsrörelse till en folkrörelse.

Vi i Bredband i Lomma är väldigt tacksamma för att Kraftringen var så lyhörda för vår starka önskan att alla områden skulle bli anslutna, även de områden som inte hade nått 40% kontrakteringsgrad. I och med detta, tillsammans med småföretagarvillkoren och att det är ett öppet stadsnät, så har alla våra mål infriats.

Artikeln finns också här, ifall det skulle vara så att den försvinner från nätet.