Archive januari 2015

Vad händer egentligen med fiberanslutningarna?

Det kan man ju såklart undra och när vi vet så berättar vi det. Det är m.a.o. ingen större vits att kontakta oss direkt eftersom vi helt enkelt inte vet om något annat än det som vi har rapporterat här, på vår fanpage och i Facebook-grupperna Lommakoll resp Lommas Framtid.

Tidplanen som den hela tiden har kommunicerats ut står fast, dvs det första området kopplas in under senvåren 2015 och det sista området under hösten 2015. Någon annan information har vi inte fått från Kraftringen.