Archive augusti 2015

Dags för informationsmöte för område 7

Nu märks det att semestrarna har tagit slut för nu är det fullt blås med att få igång informationsmöten. Nu är det dags för område 7 att ha informationsmöte i  Folkets hus inför anslutningen till Kraftringens nät, närmare bestämt onsdagen den 2/9 kl. 18:00 . Folkets hus finns på Strandvägen 120 i Lomma. Ladda upp med frågor och bege dig till informationsmötet om du bor i det området. Vilket område sju är framgår av kartan nedtill.

omradesindelning-av-lomma-avs-fiber

 

Tid och plats står här

Dags för område 6 att bli anslutet till Kraftringens nät!

Hej vad det går. Nu har semestrarna tagit slut och arbetet med att ansluta Lomma fortskrider. Nu är det dags för område 6 att ha informationsmöte i Folkets hus inför anslutningen till Kraftringens nät, närmare bestämt onsdagen den 26/8 2015, kl.18.00 . Folkets hus finns på Strandvägen 120 i Lomma. Ladda upp med frågor och bege dig till informationsmötet om du bor i det området. Vilket område sex är framgår av kartan nedtill:

 

omradesindelning-av-lomma-avs-fiber

 

Tid och plats står här