Archive februari 2016

Tack för oss, det var fantastiskt roligt!

Kraftringen har nu anslutit i det närmaste 100% av de hushåll i Lomma tätort som hade skrivit kontakt med Kraftringen när Bredband i Lommas kampanj tog slut den 30/9 2014. Den 1/10 2014 upphörde egentligen Bredband i Lomma att existera, men några av oss har ändå haft statusmöten med Kraftringen och FNC sedan dess, för att på så sätt kunna försäkra oss om att anslutningen av orten har gått som det var tänkt. Vi har också emellanåt haft direktkontakt med Kraftringens underentreprenör FNC (Fiber Network Consulting) vad gäller återställningsarbete mm som inte har blivit gjort på det sätt som var överenskommet, eller om det har blivit missförstånd på vägen.

Nu släcker den sista personen ljuset och vi stänger lådan i denna form. Denna websajt kommer dock att fortsätta att existera av det enkla skälet att många andra ideella initiativ från andra delar av landet besöker oss och får inspiration av det som vi åstadkom tillsammans. Det var ju något fantastiskt, en gräsrotsrörelse som växte och blev en lokal folkrörelse. Vi alla ambassadörer tyckte det var väldigt roligt även om det periodvis var mycket jobbigt också, mest var det dock väldigt kul.

Vi vill passa på att tacka alla ambassadörer (oss själv alltså 🙂 ) för allt engagemang och arbete i att få sina egna områden anslutna, men faktiskt inte bara det. Ambassadörerna har också ställt upp även för andra områden och vi alla har tagit ett gemensamt ansvar för att få hela kampanjarbetet, med kontraktsskrivningarna, i hamn. Faktum är att ambassadörerna i sin tur, i många fall, har fått hjälp av andra personer i sina närområden för att få sina respektive områden i hamn. Givetvis är de personerna lika viktiga som alla andra och ska ha sin beskärda del av berömmet och tacksamheten.

Vi vill också tacka FNC, Kraftringens underentreprenör för att ansluta Lomma, som vi har haft ett mycket bra samarbete med under tiden när Bredband i Lomma egentligen hade upphört att existera. Speciellt vill vi tacka FNC:s huvudprojektledare Per Stewén som är, och har varit, en riktig klippa! Per har haft stenkoll på allt och han har varit oerhört mån om att alla Lommabor ska få sina hushåll anslutna på det sätt och med den återställning som var överenskommen. Per har dessutom visat sig vara ett äss på tydlighet och kundkommunikation. Vi känner en stor tacksamhet för Pers insatser!

Kraftringen har också ställt upp. Det fanns en kort tid, under tiden som anslutningsprojektet löpte, då vi befarade att nätet inte fungerade som de borde. Efter omfattande tester, där Kraftringen stöttade oss i att få kommunikationsoperatören Zitius att ta direktkontakt med oss, kunde vi slutligen konstatera att de problem som några av oss hade råkat på när vi testade anslutningarna till det yttersta, berodde på en specifik tjänsteleverantör. Även Zitius hjälpte oss i detta arbete på ett sätt som vi är mycket tillfreds med genom att vi genom Zitius assistans kunde testa andra leverantörer i nätet. De hjälpte oss också med vissa mätningar.
Kraftringen har också varit lyhörda för våra önskemål om t.ex. ett speciellt småföretagarabonnemang på tjänstesidan, småföretagarvillkoren var ju ett av de områden som vi värnade från dag 1. Vad det slutar i vet vi inte, men Kraftringen säger sig vilja driva detta mot kommunikationsoperatören. Vi är också rätt övertygade om att tjänsteutbudet kommer att se annorlunda ut framgent, till det bättre då alltså.

Slutligen vill vi tacka Lommaborna! Vissa Lommabor utmärkte sig genom att ge oss stöd publikt i den lokala tidningen genom att öppet ifrågasätta den andra leverantörens metoder i att försöka ta över Bredband i Lommas nedlagda ihärdiga arbete (samtidigt är vi tacksamma för att den leverantören gjorde så, det stärkte oss som grupp än mer och gjorde oss än mer målmedvetna. Mycket tack vare deras inställning så har den ideella Lommakampanjen kommit att uppmärksammas på nationell nivå som det första ideella insats som ”vann” över en mycket stor kommersiell aktör). Andra Lommabor stöttade oss genom glada tillrop vart vi än var, i butiken, vid macken, på byn eller i hamnen. Tack för allt detta! Det värmde och gav oss styrka att fortsätta.

NU är det dock slut. Helt! Finito! Nu släcker vi ljuset.

 

Ambassadörerna

 

PS.  Ca 67% av alla hushåll har valt tjänstelevantör nu när detta publiceras. Om du har anslutit dig till Kraftringens fiber i Lomma och tillhör den del som ännu inte har valt tjänsteleverantör, eller om du har andra frågor kring tjänsteleverantörer, nätverksprylar eller annat tekniskt, så är du hjärtligt välkommen in i Facebook-gruppen ”Fiber- och Nätverksfrågor i Lomma”, där Lommabor hjälper andra Lommabor att komma igång genom att svara på deras frågor.
(Om du inte uppfyller kriterierna så kommer du däremot inte att släppas in i gruppen, vi mäktar helt enkelt inte med att hjälpa alla, utan riktar in oss på Lommabor i Kraftringens nät endast).

DS.