Ännu fler områden har nu nått 40% kontrakteringsgrad

Nyhetsflödet från Bredband i Lomma går verkligen snabbt nu, men så är det ju när kontrakteringsgraden är så hög som den är och att antalet inkommande avtal i det närmaste skenar.

Idag har vi glädjen att kunna meddela att ytterligare sju områden (utöver de fem som vi redan har gått ut med) nu har nått 40% kontrakteringsgrad, dvs fram till nu är vi uppe i 12 st områden.  Flera ytterligare områden är nu snart redo att kliva över 40% kontrakteringsgrad de med. Det är nu uppenbart för oss i Bredband i Lomma att vår ideella gräsrotsrörelse inte längre är vår endast, utan också Lommabornas. Vi möts av så mycket tacksamhet för allt som vi har gjort för er och detta föder glädje hos oss. Det är så roligt att kunna hjälpa till samtidigt som vi såklart också hjälper oss själva.

Som vi nämnde i sociala medier för några dagar sedan så har vi passerat 600 st påskrivna Kraftringen-avtal, men nu är vi långt över den numerären.

Comments are closed here.