Antal områden har ökat, vi behöver fler ambassadörer

Vi behöver fler ambassadörer!

De områden som är markerade med en blå ring är inte bemannade med egna ambassadörer. En ambassadör med ansvar för ett annat område har i vissa fall vikarierat tillfälligt. I längden är detta dock ohållbart. Här behövs det hjälp, risken är annars att området exkluderas från att få erbjudande om fiberanslutning.

De områden som är markerade med en röd ring är bemannade med en ambassadör.

 

täckning-lomma-status-u-namn

 

täckning-norra-lomma-status-u-namn

 

Om ambassadörsrollen:

http://bredbandlomma.com/ambassadorsrollen/

Comments are closed here.