AuthorBredband i Lomma

Tack för oss, det var fantastiskt roligt!

Kraftringen har nu anslutit i det närmaste 100% av de hushåll i Lomma tätort som hade skrivit kontakt med Kraftringen när Bredband i Lommas kampanj tog slut den 30/9 2014. Den 1/10 2014 upphörde egentligen Bredband i Lomma att existera, men några av oss har ändå haft statusmöten med Kraftringen och FNC sedan dess, för att på så sätt kunna försäkra oss om att anslutningen av orten har gått som det var tänkt. Vi har också emellanåt haft direktkontakt med Kraftringens underentreprenör FNC (Fiber Network Consulting) vad gäller återställningsarbete mm som inte har blivit gjort på det sätt som var överenskommet, eller om det har blivit missförstånd på vägen.

Nu släcker den sista personen ljuset och vi stänger lådan i denna form. Denna websajt kommer dock att fortsätta att existera av det enkla skälet att många andra ideella initiativ från andra delar av landet besöker oss och får inspiration av det som vi åstadkom tillsammans. Det var ju något fantastiskt, en gräsrotsrörelse som växte och blev en lokal folkrörelse. Vi alla ambassadörer tyckte det var väldigt roligt även om det periodvis var mycket jobbigt också, mest var det dock väldigt kul.

Vi vill passa på att tacka alla ambassadörer (oss själv alltså 🙂 ) för allt engagemang och arbete i att få sina egna områden anslutna, men faktiskt inte bara det. Ambassadörerna har också ställt upp även för andra områden och vi alla har tagit ett gemensamt ansvar för att få hela kampanjarbetet, med kontraktsskrivningarna, i hamn. Faktum är att ambassadörerna i sin tur, i många fall, har fått hjälp av andra personer i sina närområden för att få sina respektive områden i hamn. Givetvis är de personerna lika viktiga som alla andra och ska ha sin beskärda del av berömmet och tacksamheten.

Vi vill också tacka FNC, Kraftringens underentreprenör för att ansluta Lomma, som vi har haft ett mycket bra samarbete med under tiden när Bredband i Lomma egentligen hade upphört att existera. Speciellt vill vi tacka FNC:s huvudprojektledare Per Stewén som är, och har varit, en riktig klippa! Per har haft stenkoll på allt och han har varit oerhört mån om att alla Lommabor ska få sina hushåll anslutna på det sätt och med den återställning som var överenskommen. Per har dessutom visat sig vara ett äss på tydlighet och kundkommunikation. Vi känner en stor tacksamhet för Pers insatser!

Kraftringen har också ställt upp. Det fanns en kort tid, under tiden som anslutningsprojektet löpte, då vi befarade att nätet inte fungerade som de borde. Efter omfattande tester, där Kraftringen stöttade oss i att få kommunikationsoperatören Zitius att ta direktkontakt med oss, kunde vi slutligen konstatera att de problem som några av oss hade råkat på när vi testade anslutningarna till det yttersta, berodde på en specifik tjänsteleverantör. Även Zitius hjälpte oss i detta arbete på ett sätt som vi är mycket tillfreds med genom att vi genom Zitius assistans kunde testa andra leverantörer i nätet. De hjälpte oss också med vissa mätningar.
Kraftringen har också varit lyhörda för våra önskemål om t.ex. ett speciellt småföretagarabonnemang på tjänstesidan, småföretagarvillkoren var ju ett av de områden som vi värnade från dag 1. Vad det slutar i vet vi inte, men Kraftringen säger sig vilja driva detta mot kommunikationsoperatören. Vi är också rätt övertygade om att tjänsteutbudet kommer att se annorlunda ut framgent, till det bättre då alltså.

Slutligen vill vi tacka Lommaborna! Vissa Lommabor utmärkte sig genom att ge oss stöd publikt i den lokala tidningen genom att öppet ifrågasätta den andra leverantörens metoder i att försöka ta över Bredband i Lommas nedlagda ihärdiga arbete (samtidigt är vi tacksamma för att den leverantören gjorde så, det stärkte oss som grupp än mer och gjorde oss än mer målmedvetna. Mycket tack vare deras inställning så har den ideella Lommakampanjen kommit att uppmärksammas på nationell nivå som det första ideella insats som ”vann” över en mycket stor kommersiell aktör). Andra Lommabor stöttade oss genom glada tillrop vart vi än var, i butiken, vid macken, på byn eller i hamnen. Tack för allt detta! Det värmde och gav oss styrka att fortsätta.

NU är det dock slut. Helt! Finito! Nu släcker vi ljuset.

 

Ambassadörerna

 

PS.  Ca 67% av alla hushåll har valt tjänstelevantör nu när detta publiceras. Om du har anslutit dig till Kraftringens fiber i Lomma och tillhör den del som ännu inte har valt tjänsteleverantör, eller om du har andra frågor kring tjänsteleverantörer, nätverksprylar eller annat tekniskt, så är du hjärtligt välkommen in i Facebook-gruppen ”Fiber- och Nätverksfrågor i Lomma”, där Lommabor hjälper andra Lommabor att komma igång genom att svara på deras frågor.
(Om du inte uppfyller kriterierna så kommer du däremot inte att släppas in i gruppen, vi mäktar helt enkelt inte med att hjälpa alla, utan riktar in oss på Lommabor i Kraftringens nät endast).

DS.

 

Dags för informationsmöte för område 7

Nu märks det att semestrarna har tagit slut för nu är det fullt blås med att få igång informationsmöten. Nu är det dags för område 7 att ha informationsmöte i  Folkets hus inför anslutningen till Kraftringens nät, närmare bestämt onsdagen den 2/9 kl. 18:00 . Folkets hus finns på Strandvägen 120 i Lomma. Ladda upp med frågor och bege dig till informationsmötet om du bor i det området. Vilket område sju är framgår av kartan nedtill.

omradesindelning-av-lomma-avs-fiber

 

Tid och plats står här

Dags för område 6 att bli anslutet till Kraftringens nät!

Hej vad det går. Nu har semestrarna tagit slut och arbetet med att ansluta Lomma fortskrider. Nu är det dags för område 6 att ha informationsmöte i Folkets hus inför anslutningen till Kraftringens nät, närmare bestämt onsdagen den 26/8 2015, kl.18.00 . Folkets hus finns på Strandvägen 120 i Lomma. Ladda upp med frågor och bege dig till informationsmötet om du bor i det området. Vilket område sex är framgår av kartan nedtill:

 

omradesindelning-av-lomma-avs-fiber

 

Tid och plats står här

Lokalt företag erbjuder Lommaborna anslutningshjälp och lämplig utrustning

OBS! Erbjudandet är uppdaterat den 3/7 2015!

IT Service Syd, ett företag i Lomma, erbjuder nu fibersugna Lommabor hjälp att installera sina nya fina nätverk när fibern blir ansluten. Dessutom har IT Service Syd tagit fram två lämpliga produkter beroende på vilken hastighet du väljer för din anslutning.

OBS! Tänk på att din gamla utrustning kanske är för gammal, dvs att den inte klarar av den hastighet som du får via din fiberanslutning. Därför finns det all anledning att se över tex din router och om du eventuellt har några switchar. För de av er som har blivit erbjudna routers via era leverantörer av tex ADSL, så tänk på att dessa ofta innehåller ett modem OCH en router. Ni kommer med andra ord inte att kunna använda den utrustningen pga att det krävs andra routers (som inte innehåller modem) med fiberanslutningen. Detta och mycket annat kan IT Service Syd hjälpa er med.

Här finner ni deras erbjudande (klicka på bilden för att förstora den):

it-service-syd-erbjudande2

 

Här finner It Service Syds websajt

För de av er som redan har tomrör i marken som ni behöver hitta som förberedelse inför fiberanslutningen (dvs ni har valt just det alternativet på beställningen), kontakta då Bredband i Lomma direkt så förmedlar vi den kontakten.

Dags för område 5 att bli anslutet till Kraftringens nät!

Nu är det ytterligare ett jätteområde, område 5, som ska börja anslutas till Kraftringens nät. Informationsmötet är väldigt snart och informationen om mötet tycks ha varit bristfällig, om ens förekommande och därför är vi tacksamma om ni vill dela denna information så mycket ni kan och även informera era grannar.

omradesindelning-av-lomma-avs-fiber

I detta område har Telia sedan tidigare lagt ner tomrör så det kan vara så att det finns hopp om en förhållandevis snabb genomförandetid.

På sidan som länkas nedan står det bl.a. följande

<snip>

Viktig information för område 5

Arbetet med fiberinstallationerna för Kraftringen i Lomma fortsätter och FNC Projekt AB bjuder härmed in till informationsmöte. Område 5 delar vi upp på två möten;
Torsdag 21/5, klockan 18.00 samt samma kväll 19.30.

Platsen för mötena är Dansrotundan, Strandvägen 120 i Lomma. På mötet presenteras schaktplanerna och hur installationen är tänkt att fortlöpa. Kraftringen och kommunikationsoperatören Zitius/QMarket kommer också att ha representanter närvarande.

</snip>

Mer information om det hittar ni här

.

.

Sprillans ny tjänst på Qmarket idag – skynda – 10 st gratis årsabonnemang tillgängliga

.

Lommabor,

för er som har beställt det av Bredband i Lomma rekommenderade fibererbjudandet kan vi idag meddela att det har utvecklats en teknik och en tjänst som smyglanseras idag av företaget TransOptics via Qmarket.

Som ni säkert känner till så har det tidigare kommunicerats ut att tre av åtta portar på mediaomvandlaren (fibermodemet) kan användas för de fram till idag erbjudna tjänsterna, dvs bredbandsanslutning, telefoni och TV (en port för varje tjänst), och att övriga fem portar är reserverade för framtida tjänster.

 

Den nya tjänsten

Idag smyglanseras det en ny tjänst för port nummer fyra på mediaomvandlaren. Den nya tjänsten är en teleporteringstjänst, dvs en tjänst med vilken man mycket snabbt kan transportera fysiska objekt mycket långväga över, i det här fallet, internet. Namnet på tjänsten är ”Telieportering”, för att hedra den andra aktör som erbjöd fiberanslutningar i Lomma och som försvann lika snabbt som de försökte göra inträde i Lomma, samtidigt uttrycker namnet också att det är frågan om just teleportering.

Med tjänsten Telieportering kommer man m.a.o. att kunna dematerialisera objekt på ett ställe där all materia därefter digitaliseras och transporteras över webben, för att sedan sättas ihop igen på mottagarsidan där objektet avdigitaliseras och materialiseras igen. Det är en hypermodern form av mycket snabb transport över stora avstånd.

Endast 10 st årsabonnemang släpps idag – helt gratis – med den enda motprestationen att varje abonnent ger TransOptics en ärlig recension hos recensionstjänsten Recensent.

 

Krav på, och möjligheter med, den nya tjänsten

För att teleporteringstjänsten ska kunna fungera krävs en anslutning som går i minst gigabitfart. Det finns också krav på massan på det som ska teleporteras eftersom massan inte får överstiga 75 kg. Kvinnor, barn, husdjur och annat upp till max 75 kg kan alltså redan idag med lätthet teleporteras med den nya tjänsten. Vid samma tid nästa år beräknas tekniken ha utvecklats så pass mycket att även objekt mellan 75-110 kg ska kunna teleporteras och därmed möjliggöra för en genusneutral transportmöjlighet, detta kommer dock att kräva en anslutning om minst två gigabit. Om fem år beräknas objekt om maximalt 10 ton kunna transporteras över fiber och den andra fibern i fiberparet beräknas då att behöva tas i drift.
(fortsättning följer under skärmdumpen/bilden nedan)

Beställ direkt eller läs vidare om några reaktioner nedtill…

 

 qmarket-teleportering

 

Fackföreningsrörelsen mycket negativ

När uppgiften om den nya tjänsten nu har blivit offentlig så har rese- och transportnäringen protesterat och de hävdar att en hel bransch kan komma att slås ut om transporter börjar ske storskaligt på detta sätt. Transportarbetareförbundets ordförande Inge Kuhlalls, för omväxlings skull i total enighet med arbetsgivarorganisationen, har opponerat sig hos regeringen mot den nya tjänsten som han anser vara ”förödande för en hel tjänstesektor”.

 

Lommas rektorer: En möjlig lösning på arbetsmiljöproblemen

Lommas rektorer har ivrigt lobbat hos Lommas politikerkår för att skolorna i Lomma ska få tillgång till tjänsten Telieportering så snart det går och rektorerna har sagt sig vara villiga att förse TransOptics med testobjekt om fem år då ca 10 ton ska kunna börja transporteras. Enligt uppgift från rektor Roland Ektum så tänker man sig att man ska samla kommunens mest olydiga och högljudda niondeklassare till en enda plats för att medelst Telieportering verkställa en korrigerande åtgärd mot vad de anser vara ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Enligt uppgift från en källa som vill vara anonym så har lärarna för årskurs fyra redan börjat tagga presumtiva objekt i sina klasser, dvs barn som sannolikt ska reserveras plats för att teleporteras i grupp när tjänsten körs igång när de går i årskurs nio.
Roland Ektum fortsätter:
– ”Vi hoppas kunna göra detta på en central plats i Bjärred så att även delar av Bjärred kan svepas med”.

(Enligt uppgift anses hela Bjärred vara lämpligt då det där finns hela 12 st existerande och förtvivlade kunder till en konkurrerande fiberoperatör/-ägare och ytterligare 1763 st kunder som har beställt men inte fått fiber ansluten till denna leverantör än, trots att det var åratal sedan de beställde. Man räknar helt enkelt med att konkurrerande fiberaktörer kan göra inträde där efter denna efterlängtade teleportering.)

 

Elevråden på Lommaskolorna välkomnar den nya tjänsten

Elevråden på Lommaskolorna å sin sida vill inte vänta på att tjänsten blir helt färdig, utan de vill gärna testköra Telieporteringen på grupper av lärare och rektorer i kommunen redan nu.
Elevrådets ordförande på Pilängskolan Maximilian Buhs sade:
– ”Skolans coola nördar har djupanalyserat de tekniska dokumenten för Telieportering och de har funnit att om man tar bort den s.k. checksumman i det protokoll som Telieportering nyttjar, så blir det utrymme för hela 17% mer data och om man samtidigt går över från protokollet TCP till UDP så får man dessutom upp hastigheten. Då finns det helt enkelt ingen anledning att vänta.”
Att ta bort checksumman, vars uppgift är att säkra så att all data kommer fram på rätt sätt samt att ändra datakommunikationsprotokollet från TCP till UDP, vilket gör att datat skickas utan kontroll,  innebär naturligtvis en betydande risk för att objekten inte kommer fram i samma skick/form som de skickades iväg. Det är dock en risk som elevrådets ordförande är beredd att ta:
– ”Jaja, det ordnar sig -eh- nog. Nu säger vi som våra lärare brukar säga till oss under lektionerna; Lägg inte tid på oväsentligheter utan fokusera på uppgiften!”
, sa Maximilian Buhs och fortsatte vidare
– ”Vi ser ut några lärare och rektorer per dag och skickar iväg dem till koordinater som vi slumpar fram. Allt måste vara klart innan det är dags att sätta årets betyg
”.

 

Rapportering från den välrenommerade vetenskapstidningen Science Today i USA

science-today-teleportation

 


Skynda – det finns endast 10 st abonnemang att teckna

De som är intresserade av den nya tjänsten får skynda sig, det finns vid smyglanseringen idag endast 10 st årsabonnemang att teckna och vart och ett av dessa släpps ut under en tio timmar lång period där ett abonnemang släpps per timme med start klockan 9:00. Man räknar med att det ska bli rusning till den nya tjänsten, inte minst sedan dessa första 10 abonnemang är gratis, och efter denna dag lär det dröja ett år innan nästa version av tjänsten blir utannonserad.

Då tjänsten är ny för dagen så kan den bara bokas genom att ringa direkt till den för ändamålet upprättade kundtjänsten på nummer 046 – 905 1084. Då blir du automatiskt tilldelad en tidpunkt då kundtjänsten motringer dig till det nummer som du ringer ifrån.

OBS! Det är viktigt att din telefon inte är upptagen vid den tidpunkt som meddelas dig. I annat fall går erbjudandet över till nästa person som ringer in. Skulle du missa tidpunkten så går det bra att prova igen om en liten stund.

.

Kraftringen/FNC informerar: schaktritningar för område 2 resp område 3

Kraftringen/FNC (FNC är Kraftringens underleverantör för anslutningen av fiber till Lomma) har idag tillsänt oss i Bredband i Lomma nedan information som avser schaktritningar för område 2 resp område 3, dvs de båda områden för vilka de avser att inleda fiberanslutningen av Lomma.

Schaktritning, område 2

Schaktritning, område 3

 

OBS! Det går att zooma i ritningarna.

 

OBS! Du som bor i område två eller tre, glöm inte mötet kl 18:30 den 24/2 2015 i Dansrotundan. FNC ska ha skickat ut inbjudningar till den mailadress som du uppgav vid beställningen. Har du inte fått något sådant mail så kontakta FNC:s kundtjänst på 040-185656