Bredband

Har du supersnabbt bredband, bredband eller smalband?

Gränsen för den långsammaste anslutningsformen flyttas ständigt uppåt pga att den snabbaste formen av anslutning ständigt blir snabbare. Smalband idag borde vara synonymt med ADSL, men till viss del också VDSL även om VDSL ger högre hastigheter (utöver det också 3G och 4G). Gemensamt för både VDSL och ADSL är att kommunikationen är uppdelad i ”kanaler” där några kanaler används för att kommunicera ut mot internet och andra kanaler används för att kommunicera in från internet. Det sätt som både ADSL och VDSL fungerar i Sverige är att både ADSL och VDSL använder fler kanaler för att kommunicera in från internet, medan antalet kanaler som går ut mot internet är färre. För de flesta kan detta möjligen vara ok, åtminstone fram till nu då kommunikationsbeteendet är på väg att förändras. Fler och fler, oavsett de vet det eller ej, har servers i sina hem, dvs enheter som alltid är uppkopplade. Man kan koppla upp sig från tex jobbet till hemmet för att hämta musik, dokument etc från hemmet, kontrollera status på sin kameraövervakning i hemmet, status på tjuvlarmet osv. Allt detta kräver mer och mer av internetanslutningen. ADSL och VDSL är inte så lämpade för detta, ej heller 3G eller 4G.

Om du har en anslutning till ComHems nät via kabel-TV så får man nog betrakta det som en anslutning via ”bredband” även om det finns vissa stabilitetsproblem med ComHems nät.

Alla dessa anslutningsmetoder brottas med stabilitetsproblem.

Supersnabbt bredband, däremot, är en internetanslutning som bygger på fiberoptik och är det snabbaste du kan ansluta med idag. ”Bredband i Lomma” verkar för att Lomma ska få tillgång till internetanslutningar mha fiberoptik. En del fastigheter har redan denna möjlighet, främst i de allra mest nybyggda områdena, men också på den delen av Strandvägen som går söder om Karstorpsvägen detta pga att Telia Öppen fiber erbjöd fiberanslutningar under 2012. Det finns i dagsläget (Februari 2014) inga planer från vare sig Telia Öppen fiber eller Kraftringen att aktivt marknadsföra fiberanslutningar till ytterligare bostäder i Lomma, ja såvida inte de boende samlar ihop tillräckligt med intresserade.

Läs mer under de olika menyvalen under ”Bredband”.

Supersnabbt bredband och andra anslutningsformer

Argument för supersnabbt bredband

Intressanta artiklar/information

FAQ – Vanliga frågor

Status för Lomma