FAQ – Vanliga frågor

Vi försöker hålla nedanstående lista med frågor och svar uppdaterade. När det gäller saker som har med förhållandet till Kraftringen att göra så ger vi vår bild av hur vi uppfattar att rätt svar är, MEN…

Tänk på att vi i Bredband i Lomma bara är en ”konsumentrörelse”, vi tar inget ansvar för uppgifter som står här. Vi är inga kommunikationsexperter, vi är inte jurister och vi företräder inte Kraftringen eller någon annan part – möjligen företräder vi er (och oss) Lommabor på det sättet att vi bevakar och driver allas vårt intresse att få Lomma anslutet till bra fiber.

Kort och gott ombeds ni att ta kontakt med Kraftringens kundservice om det är så att ni vill vara säkra på att svaren som ges är 100% tillförlitliga.

Till dags dato (29/8 2014, har Kraftringen granskat FAQ:en och de säger att de delar som rör dem är korrekta)

(frågorna listas nedtill, svaren visas när du klickar på plus-ikonen)

 

Anslutning

Anslutningspriset är alltså detsamma om jag förbereder allt på min egen tomt som om jag skulle göra anspråk på ROT-avdrag, varför det?

Svaret på den frågan är mycket enkelt! ROT-avdrag, förutsatt att du är berättigad till det, avser bara arbete på den egna tomten, dvs inte grävandet ute i gatan. Den dyra delen av installationen är just att gräva i gatan för där ska asfalt brytas upp och sedan läggas ner igen.

Tänk också på att det finns speciella regler som gäller för ROT-avdrag, så kolla med Skatteverket.

Efter många års kamp för att få asfalt återställd i gatan efter fjärrvärme installationen, både med kommunen och dåvarande Lunds Energi, har så äntligen skett. Återställnings arbetet är av yttersta vikt och om detta framgår inte mycket i avtalet. Ett alternativ vore att vi själva tillsammans med Kraftringen kunde styra vara nedgrävning av fiber kan ske. Kan en sådan överenskommelse göras?

Vad gäller återställningen så har vi pratat om det med kommunalrådet i Lomma som säger att det numera finns hårda krav på alla som gräver i gatorna (och det ska finnas en fastställd prislista som inbegriper allt (öppning, återläggning, paddning, avvaktan, paddning och asfaltering (om vi inte minns fel så var det ungefär det som anses ingå)). Det där känner Kraftringen till och tar ansvar för. Det är inget i sig som berör fiberanslutningarna och det är väl därför som det inte nämns i avtalet, det förhållandet regleras i relationen mellan Kraftringen och kommunen, inte mellan er fibersugna konsumenter och Kraftringen.

Grävtillstånd – tillåtelse att gräva ner fiber i Lomma

Då det har nått oss att det förekommer vissa missförstånd hos ett visst grävbolag, som är aktivt i Lomma med att leta efter den ”befintliga kanalisation” som uppenbarligen inte finns, om vad det är som gäller avseende grävtillstånd, så tänkte vi informera lite kort om det.

En kommun kan inte neka någon leverantör att gräva i gatorna om denne har markavtal med kommunen och det har Kraftringen. Det finns något som heter likställighetsprincipen ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Likställighetsprincipen ) som innebär att en kommun måste behandla alla olika leverantörer på ett likvärdigt sätt. Detta medför att i det fiktiva fallet att tex ett visst bolag skulle vilja gräva ner fiber i Lomma så kan det inte bli så att kommunen kan neka tex Kraftringen att göra detsamma.

Hur går installationen till?

Kraftringen, den nätägare vars erbjudande vi har rekommenderat, kommer att utföra all tillståndssökning och projektering mm. När det är dags att gräva ner fibern så sker det dels genom att öppna asfalten och gräva ner ett rör för den fiber som sedan ska anslutas, en till varje hushåll. Det kommer till viss del att behövas grävas på tomten också, men i normalfallet bara en kvadratisk ytan precis intill fasaden där håltagningen för fibern ska göras. Kraftringen har beskrivit arbetet på tomten som en slags ”torpedering”, dvs det grävs ett kubiskt hål ute i gatan, sedan ett motsvarande hål intill huset där fibern ska gå in, därefter så ”skjuts”/”trycks” rören för fibern in genom tomten under markytan från det ena hålet till det andra. Om det tex finns en pool i vägen, så kräver det merarbete, men i normalfallet så blir det mycket begränsad åverkan på tomten. Den här tekniken gör ju också att om de ska passera asfalt, plattor etc, så händer inget med det, ”torpederingen” sker ju under jord.

Återställningsarbete utförs efter det att grävarbetena är avslutade. När alla rör är indragna så blåses fibern ut i respektive fastighet. På insidan av varje fastighet monteras en låda med anslutning till fibern och till den ett slags ”fibermodem”. Till lådan ansluter du sedan en s.k. router med en brandvägg i, precis som du antagligen har idag med din ev ADSL-anslutning. Denna sista operation är snabbt gjord, i regel går den på c:a 10 minuter för en van person och ca 20-30 minuter för en person som behöver läsa handledningen. Därefter är det bara starta datorn och ta dig ut på internet, ditt nya supersnabba bredband som går över fiber.

Hur långt kommer fiber dras fram? Det står till närmaste grundmur, men vad som är intressant är såklart att få ett jack installerat, troligen där man har förstajack för telefon idag. Är det vad som avses eller ska alla kunder själva stå för installationen till jack? Jag tycker detta är otydligt.

Var man går igenom väggen bestämmer du själv i samband med en representant för Kraftringen. Innanför väggen kommer en liten dosa att monteras, denna dosa konverterar utomhusfibern till en inomhusfiber. Inomhusfibern drar du själv fram till den plats i huset där du vill ha ditt fibermodem. Det skall vara en plats med tillgång till eluttag. Vill du kan du sätta modemet i anslutning till dosan. Inomhuskabeln tillhandahålls av Kraftringen. Till modemet ansluter du sedan din router.

I alla de tre alternativ av anslutning som Kraftringen erbjuder så ingår givetvis inkoppling av fibern, det enda som skiljer de tre alternativen åt är om du avser att utnyttja ROT-avdrag eller ej eller om du vill göra förberedelserna på din tomt själv (rördragning och håltagning). det finns också ett alternativ för om du har speciella önskemål för tex var du vill att fibern ska dras.

I alla tre alternativen monteras en låda med anslutning till fibern på insidan av varje fastighet och till den ett slags ”fibermodem”. Till lådan ansluter du sedan en s.k. router med en brandvägg i, precis som du antagligen har idag med din ev ADSL-anslutning.

Denna sista operation är snabbt gjord, i regel går den på c:a 10 minuter för en van person och ca 20-30 minuter för en person som behöver läsa handledningen. Därefter är det bara starta datorn och ta dig ut på internet, ditt nya supersnabba bredband som går över fiber.

I avtalet från Kraftringen framgår i alternativ ett, att ”komplett schakt till närmaste grundmur” görs. Kan jag förutsätta att med detta menas att fibern dras in genom grundmuren och termineras på insidan av fastigheten?

Ja, fibern dras in i ditt hus oavsett vilket av de tre alternativen du väljer. Det är endast vem som utför grävning, nedläggning av yttre rör (minst 50 mm diameter där eventuella böjar inte får vika av kraftigare än om du tänker dig att du skulle leda röret runt en handboll) och håltagning in i huset som skiljer de olika modellerna ifrån.

I vissa områden i Lomma finns det samfälligheter som har ansvar för tex spridningsnät med koaxialkabel för kabel-TV. Kan sådana befintliga kabeldragningar ut i husen att kunna användas som en del av en fiberlösning?

Nej. Detta kallas för FiberLAN och det som Kraftringen erbjuder är ”ren” fiber. Den stabilitet och hastighet som man uppnår med en fiberanslutning, når man i dagsläget inte med FiberLAN. Det finns också vissa tjänster som inte erbjuds av leverantörer när tjänsten körs i ett FiberLAN.

 

Jag vill anmäla mitt intresse för fiberanslutning

Trevligt! Du borde redan ha fått erbjudandet i din brevlåda, om du inte hittar det så finns det att ladda ner här:   http://bredbandlomma.com/intresserad/erbjudande201408/ Dessutom rekommenderar vi att man anmäler sitt intresse även här:  http://bredbandlomma.com/anmal/ . På så sätt kommer man med i maillistan som Bredband i Lomma hanterar och vi kan skicka ut nyheter om fiberanslutningarna i Lomma.

Kraftringen (dåvarande Lunds Energi) lade ner färdiga tomma rör i tomterna samt gatorna för framtida fiber när vi drog in fjärrvärme för drygt 10 år sedan. Planerar dom att använda dessa för denna installationen? Dessa rör är redan borrade in i fastigheten.

Ja, i förekommande fall, så tror vi att Kraftringen kommer att försöka utnuttja dessa rör om det går. Det finns dock inga prisreduktioner att hämta med det. Ett av de krav som Bredband i Lomma har ställt på Kraftringen var att ALLA i den målgrupp som vi har definierat (villor i Lomma tätort) och där det har funnits ambassadörer som har klivit fram och tagit ansvar för sina respektive områden, skulle få samma arbjudande och få möjlighet till anslutning på lika villkor. För att kunna hantera mängden hushåll så har det blivit ett schablon-pris för anslutningen och vi har gått med på att inga specialfall tillåts.

Måste man betala hela anslutningsavgiften på en gång?

Nej, eftersom Kraftringen och Ikano Finans har inlett ett samarbete så finns möjlighet att dela upp anslutningsavgiften som en månadsbetalning. Utöver detta har Bredband i Lomma varit i kontakt med Handelsbanken i Lomma och de har sagt sig vara villiga i att ta fram en betalningslösning som passar just dig. Estimerad månadskostnad, beroende på låneform, tros landa mellan 50-250 kronor/månad.

När ska anslutningsavgiften betalas?

Anslutningsavgiften betalas i normalfallet när arbetet är slutfört och du har en driftfärdig installation.

I avtalet står det att Kraftringen har rätt att begära förskottsbetalning, men detta tillämpas ENDAST när beställaren har betalningssvårigheter, betalningsanmärkningar etc.

Ekonomi

Anslutningspriset är alltså detsamma om jag förbereder allt på min egen tomt som om jag skulle göra anspråk på ROT-avdrag, varför det?

Svaret på den frågan är mycket enkelt! ROT-avdrag, förutsatt att du är berättigad till det, avser bara arbete på den egna tomten, dvs inte grävandet ute i gatan. Den dyra delen av installationen är just att gräva i gatan för där ska asfalt brytas upp och sedan läggas ner igen.

Tänk också på att det finns speciella regler som gäller för ROT-avdrag, så kolla med Skatteverket.

Är Kraftringen en trygg leverantör?

Bredband i Lomma menar att Kraftringen i högsta grad är en trygg och säker leverantör. Faktum är att det bara är att gå till vilken bank som helst för att se vad de anser. Bolag som ägs av stat och kommun anses rent allmänt vara det mest trygga man kan råka på, näst efter kommunerna och staten själv.

När vi tittade på de olika gångbara alternativ som fanns för att ansluta Lomma till fiber så var trygghet och stabilitet viktiga faktorer. I Lomma känner alla till vad Kraftringen är. Alla vuxna i Lomma har på ett eller annat sätt en relation till Kraftringen och alla får tex varje dag sin ström genom Kraftringens nät.

Hur ofta råkar du på avgrävda strömkablar från Kraftringen och därför råkar ut för avbrott i dina leveranser? Jämför det med hur ofta du har avbrott i telefonin. Du kommer att inse att något av det mest stabila och trygga som finns är just Kraftringen.

Har ni kollat upp vad det kommer kosta att få internet i hastighet lik ADSL över fiber? En vanlig fråga jag får när jag pratar med grannar är varför man ska välja fiber om man ”bara använder Internet till mail&sånt”, och jag tänker mig att det är ekonomiskt fördelaktigt över en tid på < 10 år med tanke på den lägre avgiften. Därför tycker jag det vore bra om man tar med prisexempel av detta slag.

Bra förslag, nedan följer information som är hämtat från internet

* På Telias website står det att deras ADSL Bredband 8 med hastighet 6-8 Mbit/s ned och 0,8 Mbit/s upp kostar 309 kronor/månad.

* På http://lund-lomma.qmarket.se/ kan man beställa 10/10 (10 Mbit åt båda hållen) för 213 kr/månad med Bredband2, en avs Sveriges största tjänsteoperatörer.

Vad gäller ADSL så är det så att beträffande vilka hastigheter man i praktiken får beror på hur långt ifrån telestation ditt hus är, med fiber får du i princip alltid den hastighet som du betalar för. Betänk också att internetanslutningar över telefon, likt ADSL, i regel är väldigt instabila och ju fortare det går, desto mer instabilt är det.

 

En fiberanslutning handlar om att framtidssäkra sitt hus. En internetanslutning via fiber är mycket snabbare, har mycket kortare svarstider, har fria datamängder och är avsevärt mer stabil. Tack vare detta så kan man utnyttja betydligt fler tjänster över en fiberanslutning än man kan över en telefonlina likt ADSL. Det kapacitetsbehov man har idag kommer att skilja sig högst väsentligt med vad man har några få år.

 

Tänk också på detta: ATT det ens blir fiber nu beror på 28 eldsjälar. Detta ideella initiativ och den drivkraft och alla deras osjälviska arbete med att hjälpa till med detta initiativ (att skaffa fiberanslutning till Lomma) är unikt och har aldrig hänt i kommunen förr (i den skalan). Om något område mot förmodan inte skulle bli anslutet nu, så lär det inte hända fler gånger såvida ingen annan lyckas arrangera ett liknande initiativ längre fram.

Hur långt kommer fiber dras fram? Det står till närmaste grundmur, men vad som är intressant är såklart att få ett jack installerat, troligen där man har förstajack för telefon idag. Är det vad som avses eller ska alla kunder själva stå för installationen till jack? Jag tycker detta är otydligt.

Var man går igenom väggen bestämmer du själv i samband med en representant för Kraftringen. Innanför väggen kommer en liten dosa att monteras, denna dosa konverterar utomhusfibern till en inomhusfiber. Inomhusfibern drar du själv fram till den plats i huset där du vill ha ditt fibermodem. Det skall vara en plats med tillgång till eluttag. Vill du kan du sätta modemet i anslutning till dosan. Inomhuskabeln tillhandahålls av Kraftringen. Till modemet ansluter du sedan din router.

I alla de tre alternativ av anslutning som Kraftringen erbjuder så ingår givetvis inkoppling av fibern, det enda som skiljer de tre alternativen åt är om du avser att utnyttja ROT-avdrag eller ej eller om du vill göra förberedelserna på din tomt själv (rördragning och håltagning). det finns också ett alternativ för om du har speciella önskemål för tex var du vill att fibern ska dras.

I alla tre alternativen monteras en låda med anslutning till fibern på insidan av varje fastighet och till den ett slags ”fibermodem”. Till lådan ansluter du sedan en s.k. router med en brandvägg i, precis som du antagligen har idag med din ev ADSL-anslutning.

Denna sista operation är snabbt gjord, i regel går den på c:a 10 minuter för en van person och ca 20-30 minuter för en person som behöver läsa handledningen. Därefter är det bara starta datorn och ta dig ut på internet, ditt nya supersnabba bredband som går över fiber.

Jag tycker att anslutningspriset var lite väl högt, dessutom 1000 kr mer än vad ni skrev i ert första flygblad.

Att det är 1000 kronor högre än i vårt första flygblad är helt korrekt. Vi trodde att vi skulle kunna pressa ner priset mer. Vad som istället hände var att när entreprenörerna började räkna på att gräva ner och ansluta fiber till Lommaborna så blev priserna i själva verket högre än vad både i och nätägarna trodde att det skulle landa på.

Det erbjudande som Bredband i Lomma har fått med Kraftringen var det bästa vi kunde få. I erbjudandet ligger inte ”bara” priset, utan det handlar om trovärdighet i att kunna leverera också, att nätet följer Svenska stadsnätsföreningens definition av vad ett ”öppet nät” är, att nätägaren inte själv är tjänsteoperatör och att hela den målgrupp som vi har riktat in oss på får samma erbjudande. Kraftringen var lyhörda för våra krav och önskemål.

Dessutom. Det är upp till var och en att ansluta sig eller att inte göra det. Det finns inga som helst tvång och om man tycker att det är för dyrt så tycker vi snarare i så fall att man ska avstå, då inser man ju ändå inte de värden som följer med en fiberanslutning.

Måste man betala hela anslutningsavgiften på en gång?

Nej, eftersom Kraftringen och Ikano Finans har inlett ett samarbete så finns möjlighet att dela upp anslutningsavgiften som en månadsbetalning. Utöver detta har Bredband i Lomma varit i kontakt med Handelsbanken i Lomma och de har sagt sig vara villiga i att ta fram en betalningslösning som passar just dig. Estimerad månadskostnad, beroende på låneform, tros landa mellan 50-250 kronor/månad.

När ska anslutningsavgiften betalas?

Anslutningsavgiften betalas i normalfallet när arbetet är slutfört och du har en driftfärdig installation.

I avtalet står det att Kraftringen har rätt att begära förskottsbetalning, men detta tillämpas ENDAST när beställaren har betalningssvårigheter, betalningsanmärkningar etc.

Priset för att få internetuppkoppling i 100Mbit/s eller gigabit-nät lär knappast bli billigare än vad jag betalar för min nuvarande 24Mbit/s uppkoppling.

Jo faktiskt. Till exempel kostar Telia Bredband 30 (hastighet 13-30 Mbit/s ner) 359 kr/månad. Ett 100/10 abonnemang med Perspektiv kostar 239 kr/månad så det finns pengar att spara redan nu!

Gigabit-fart lär kosta en del fram till dess att marknaden har reglerat priserna. Dock får vi be dig att jämföra rätt saker. Att dra in fiber i sitt hus handlar om framtidssäkring, men också om att öka såväl hastighet, minska svarstider, öka stabilitet och öka datamängden högst väsentligt (obegränsat) och därmed också möjligheten att trycka in fler tjänster som går över fibern. Jämförelsen med ADSL 24 Mbit/s känns därför, i vårt sätt att se på det, inte som alldeles korrekt.

Givetvis är det intressant att titta på skillnaden i utgift mellan nuvarande internetanslutning och vad det kommer att kosta med en fiberanslutning, men tänk också på övriga fördelar.

Vad kommer en anslutning att kosta?

Om du har tillgång till fullt ROT-avdrag (4000 kr men effekten efter avdraget är 2000 kr eftersom man får tillbaka hälften) och det inte finns något ”försvårande” med din installation (tex en pool mellan vägen och huset) kostar det 16 000 för en fullständig installation. Utan ROT kostar det 18 000 kr, se mer information i själva erbjudandet.

Om du förbereder med ett yttre rör från gatan in till väggen där fibern ska gå igenom och gör håltagning, så är priset alltjämt 16000 kronor. Om ditt hus är yngre än fem år så är det inte berättigat till ROT-avdrag och i tex ett sådant fall kan ju detta alternativ vara en väg framåt.

Övrigt

Är Kraftringen en trygg leverantör?

Bredband i Lomma menar att Kraftringen i högsta grad är en trygg och säker leverantör. Faktum är att det bara är att gå till vilken bank som helst för att se vad de anser. Bolag som ägs av stat och kommun anses rent allmänt vara det mest trygga man kan råka på, näst efter kommunerna och staten själv.

När vi tittade på de olika gångbara alternativ som fanns för att ansluta Lomma till fiber så var trygghet och stabilitet viktiga faktorer. I Lomma känner alla till vad Kraftringen är. Alla vuxna i Lomma har på ett eller annat sätt en relation till Kraftringen och alla får tex varje dag sin ström genom Kraftringens nät.

Hur ofta råkar du på avgrävda strömkablar från Kraftringen och därför råkar ut för avbrott i dina leveranser? Jämför det med hur ofta du har avbrott i telefonin. Du kommer att inse att något av det mest stabila och trygga som finns är just Kraftringen.

Det står saker i Kraftringens avtal som jag har frågor om, kan ni hjälpa mig?

I första hand ska du vända dig till din områdesambassadör, se http://bredbandlomma.com/ambassadorer/ eller till info@bredbandlomma.com .

Får ni i Bredband i Lomma några favörer av allt det arbete som ni har lagt ner?

Inte en chans! Initiativet startades av en för att efter 1,5 månader ha växt till 24 personer som alla jobbar helt gratis. Hela tiden har intentionen varit att hjälpa sig själv genom att hjälpa andra samt att det faktiskt känns gott i hjärtat att kunna hjälpa andra också. För att bli områdesambassadör har man fått gå med på att vara beredd på att visa upp sin faktura för anslutningsavgiften i det fall att någon skulle ifrågasätta våra fullkomligt ärliga avsikter.

Det finns alltså inga som helst ekonomiska incitament för oss att vara med och hjälpa hela målgruppen i Lomma att få tillgång till fiberanslutningar. Läs mer om ambassadörsrollen.

Något vi däremot gärna tar emot från er är lite tacksamhet för allt vad vi har gjort för er. Ett ”Tack, bra jobbat!” då och då stärker oss. Vi har fått höra mycket sådant, men ännu mer skadar inte. 🙂

Jag bor i ett område som ni har kryssat över, varför har inte vi fått erbjudandet?

Det är helt enkelt så att initiativtagaren annonserade efter ambassadörer men ingen klev fram som villig att vara ambassadör, sen har vi försökt kartlägga områdena med vad som finns där idag. När vi fick reda på att det var ComHem (eller fiber) och det i kombination med att vi inte fick någon som helst respons från någon individ som ville ta på sig rollen som ambassadör, så drog vi slutsatsen att ingen där var intresserad. Utan ambassadör så finns det ju ingen som kan bearbeta området.

Sedan erbjudandet blev känt så har det dykt upp några personer som hävdar att det finns ett intresse, men ingen av dem vill/kan hjälpa till. Vi andra ambassadörer hjälper gärna till i områden där det finns en ansvarig ambassadör (i mån av tid), men om det inte finns någon ambassadör så gör vi inget. Någon måste ”äga” frågan lokalt i ett område. Ambassadörerna har t.ex delat ut material, flygblad och erbjudandet från Kraftringen. Utan ambassadör, ingen som kan dela ut. Det är inte svårare än så.

Med ett ambassadörskap följer i stort sett bara skyldigheter, och absolut inga favörer och det av rena trovärdighetsskäl (tex ”gratis anslutning” finns inte – alla ambassadörer måste gå med på att visa upp sina anslutningsfakturor i det fall någon påstår att vi inte är oberoende, t.ex. att vi skulle göra jobbet för att få en gratis anslutning (tiden vi lägger ner är dessutom mycket mer värt än värdet av en anslutning iaf 🙂 )). När vi besöker Lommaborna och pratar om de olika alternativen så är det otroligt viktigt med vår trovärdighet.

Om någon i de berörda områdena är intresserade av ett ambassadörskap, t.ex. du, så skicka oss ditt mobilnummer och ett tidsintervall där vi kan ringa dig. Här är kontaktformuläret.

 

Jag har en mailadress som är @telia.com, kan jag behålla den?

Ja, det kan du. Vid informationsmötet den 8/9 2014 i Lomma så berättade representanten för QMarket, den kommunikationsoperatör som verkar i Kraftringens nät, att Telia kommer att börja erbjuda sina tjänster i Kraftringens nät. Detta medför då att om du väljer ett tjänsteabonnemang från telia så kommer du att kunna behålla din mailadress som slutar på telia.com .

Vad är ett ”öppet stadsnät”?

Kraftringens nät lyder under Svenska Stadsnätsföreningens definition på stadsnät som lyder:

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Övervägande byggs stadsnäten baserat på fiberoptik, dvs. infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd.

Stadsnäten är i regel så kallade öppna nät, vilket innebär att olika marknadsaktörer kan använda stadsnäten på konkurrensneutrala villkor. Detta har skapat helt nya förutsättningar för utbyggnad i glesbygd och skapat möjligheter för nya aktörer att etableras sig via stadsnäten. Detta gör Sverige unikt!

Vad menade ni med ”helt öppen fiber”? Varför kallar ni inte det för det längre?

Vi använder inte längre termen ”öppen fiber” eller varianter av det, då vi blev upplysta om att en av de största nätägarna har varumärkesskyddat termen ”öppen fiber”. Vi uttrycker oss därför nu endast i termer av ”öppet stadsnät”. ”öppen fiber” levereras endast av den stora nätägaren och har inget med ”öppet stadsnät” att göra.

Saken är den att det som de levererar är dyrt och de är själv tjänsteleverantör vilket betyder att deras egna höga nätavgifter blir transparenta för de själv, medan alla andra drabbas. Mest av allt drabbas du som konsument.

 

Ett ”öppet stadsnät” betyder inte att vem som helst, som helt saknar avtal med nätägaren, kan tillhandahålla sina tjänster. Det säger sig på något sätt själv. För att kunna sälja sina tjänster genom en viss nätägare så måste det finnas ett avtal i botten som reglerar det juridiska, leveransen och de kommersiella villkoren. Man kan alltså inte starta ett eget tjänstebolag, låt oss kalla det för ”Håkans tjänster”, och distribuera det i Kraftringens nät utan att det finns ett avtal mellan ”Håkans tjänster” och Kraftringen. Om man på allvar tror på det så är det illa. Det som vi menade med termen ”helt öppen fiber” i vårt första mailutskick, avser ett ”öppet stadsnät”, dvs ett nät där 1) nätägaren inte är tjänsteleverantör, där 2) det finns ett större antal (dock minst fem) tjänsteleverantörer som har avtal med nätägaren ifråga.

 

Kraftringens nät uppfyller dessa kriterier till fullo.

Varför har ett ideellt initiativ en .com-adress?

Bra fråga! ”Bredband i Lomma” är fullkomligt ideellt, vi fungerar som en konsumentrörelse. Tanken med en .com-adress var egentligen två tankar:

1) att arbeta med igenkänning. En .org-adress hade varit mer rätt, men folk i allmänhet tycks inte riktigt förstå vad det är eller höra vad man säger. Då står .com eller .se till buds eftersom det finns en inpräntad förståelse för dessa domäner

2) dels att eliminera risken för spam. När man gör uppslag mot domännamnsregister (tex who.is) så kan man alltsom oftast får reda på domännamnsägarens namn, vilket förr eller senare resulterar i spam-mail. Initiativtagaren ville undvika det och valde därför en annan lösning. (och har ångrat det många gånger därefter 🙂 )

Vem står bakom det här initiativet?

Allt det där står här under Om initiativet och Ambassadörer

Teknik

Är inte fiber och kablar föråldrad teknik? Kommer inte framtidens kommunikation att ske med trådlösa tekniker som 3G/4G/5G eller liknande?

Det enkla svaret är: NEJ! Fiber är inte föråldrat vilket även en stora utbyggnaden runt om i landet vittnar om. Låt oss utveckla lite.

Fiber är en gammal och beprövad teknik. Själva fibern är bara glas och när man väl grävt ner den så håller den i princip hur länge som helst. Fibern som sådan har i princip obegränsad kapacitet så det som styr hur snabbt data kan skickas är utrustningen som sänder via fibern (switchar etc) och den utvecklas rekordfort. När vi får fiber i Lomma kommer det vara möjligt att få gigabit-fart dvs 1 000 Mbit/s. I våras stod det i en artikel om att man på KTH gjort experiment där man använt fiber och skickat data till ett hus i Dalarna med terrabit dvs 1 000 Gbit/s eller 1 000 000 Mbit/s. Dessa hastigheter kommer att bli verkliga i vårt nät på sikt men det kommer att dröja väldigt många år innan det behövs. Var maxgränsen för fiber går vet man inte idag. I dagens 4G nät ligger max hastighet (teoretiskt) på ca 100 Mbit/s. På så sätt kan man säga att fibern är framtidssäker.

Radiotekniken kommer visserligen att utvecklas den också men trådlös överföring som 4G/5G osv är, och kommer bara vara, ett komplement till fiber. Anledningen är att det är trångt i luften och att ju större hastighet man vill ha desto högre frekvens måste man sända på och desto kortare räckvidd får man. Skall man komma upp i farterna ovan kommer man behöva ha en mast i varje gathörn och det är ju inte riktigt rimligt. Denna bild delas även av mobiloperatörer.

Datamängden – Datamängden i 4G- nät är begränsad. Många använder sig av nya tjänster som t.ex Netflix, HBO, Viasplay etc. Tittar man t.ex på HD- tv går det åt ca 3 GB per timme. Netflix egna siffror för sin tjänst: HD: 3 GB i timmen, 3D: 4,7 GB i timmen, Ultra HD 4K: 7 GB i timmen. Som du ser ökar datamängden i takt med att tjänsterna utvecklas. Ett 4G abonnemang klarar helt enkelt inte att hänga med här utan du slår i taket. Om man köper till datamängd blir det dessutom riktigt dyrt.

Kostnaden – Tittar du på ett mobilt bredbandsabonnemang hos Telia ligger kostnaden för 40 GB datamängd på 399:-/månad (http://www.telia.se/…/produkt/telia-mobilt-bredband…) Om du behöver köpa till extra datamängd är det minst sagt svindyrt, 5GB extra kostar 199:- (http://www.telia.se/privat/ladda/kopmerdata). Om du jämför med en 100 Mbit- tjänst i fibernätet kan du just nu köpa en för 231:-/månad som är helt obegränsad när det gäller datamängd. (http://lund-lomma.qmarket.se/) Skillnaden i pris är alltså 10 000:- på 5 år. Skulle man i snitt behöva köpa till 10Gb extra per månad till sitt 4G blir skillnaden otroliga 33 960:- dyrare. Jag du förstår själv. Operatörerna vet att nätet inte räcker till för behoven, därav prissättningen.

Stabilitet – Vi som använder de mobila näten dagligen vet hur stabiliteten fungerar, inte särskilt bra. Driftsäkerheten och stabiliteten i ett fibernät är mycket större.

Hur går installationen till?

Kraftringen, den nätägare vars erbjudande vi har rekommenderat, kommer att utföra all tillståndssökning och projektering mm. När det är dags att gräva ner fibern så sker det dels genom att öppna asfalten och gräva ner ett rör för den fiber som sedan ska anslutas, en till varje hushåll. Det kommer till viss del att behövas grävas på tomten också, men i normalfallet bara en kvadratisk ytan precis intill fasaden där håltagningen för fibern ska göras. Kraftringen har beskrivit arbetet på tomten som en slags ”torpedering”, dvs det grävs ett kubiskt hål ute i gatan, sedan ett motsvarande hål intill huset där fibern ska gå in, därefter så ”skjuts”/”trycks” rören för fibern in genom tomten under markytan från det ena hålet till det andra. Om det tex finns en pool i vägen, så kräver det merarbete, men i normalfallet så blir det mycket begränsad åverkan på tomten. Den här tekniken gör ju också att om de ska passera asfalt, plattor etc, så händer inget med det, ”torpederingen” sker ju under jord.

Återställningsarbete utförs efter det att grävarbetena är avslutade. När alla rör är indragna så blåses fibern ut i respektive fastighet. På insidan av varje fastighet monteras en låda med anslutning till fibern och till den ett slags ”fibermodem”. Till lådan ansluter du sedan en s.k. router med en brandvägg i, precis som du antagligen har idag med din ev ADSL-anslutning. Denna sista operation är snabbt gjord, i regel går den på c:a 10 minuter för en van person och ca 20-30 minuter för en person som behöver läsa handledningen. Därefter är det bara starta datorn och ta dig ut på internet, ditt nya supersnabba bredband som går över fiber.

Hur långt kommer fiber dras fram? Det står till närmaste grundmur, men vad som är intressant är såklart att få ett jack installerat, troligen där man har förstajack för telefon idag. Är det vad som avses eller ska alla kunder själva stå för installationen till jack? Jag tycker detta är otydligt.

Var man går igenom väggen bestämmer du själv i samband med en representant för Kraftringen. Innanför väggen kommer en liten dosa att monteras, denna dosa konverterar utomhusfibern till en inomhusfiber. Inomhusfibern drar du själv fram till den plats i huset där du vill ha ditt fibermodem. Det skall vara en plats med tillgång till eluttag. Vill du kan du sätta modemet i anslutning till dosan. Inomhuskabeln tillhandahålls av Kraftringen. Till modemet ansluter du sedan din router.

I alla de tre alternativ av anslutning som Kraftringen erbjuder så ingår givetvis inkoppling av fibern, det enda som skiljer de tre alternativen åt är om du avser att utnyttja ROT-avdrag eller ej eller om du vill göra förberedelserna på din tomt själv (rördragning och håltagning). det finns också ett alternativ för om du har speciella önskemål för tex var du vill att fibern ska dras.

I alla tre alternativen monteras en låda med anslutning till fibern på insidan av varje fastighet och till den ett slags ”fibermodem”. Till lådan ansluter du sedan en s.k. router med en brandvägg i, precis som du antagligen har idag med din ev ADSL-anslutning.

Denna sista operation är snabbt gjord, i regel går den på c:a 10 minuter för en van person och ca 20-30 minuter för en person som behöver läsa handledningen. Därefter är det bara starta datorn och ta dig ut på internet, ditt nya supersnabba bredband som går över fiber.

Såvitt jag kan se så kommer Kraftringen att tillhandahålla kapacitet på upp till 100 Mbit/s, borde det inte vara minst 1 Gbit/s när det är fiber?

Det är en fråga om vad du betalar för samt om nätet är förberett på det. Själva fibern klarar datakommunikation på mer än terrabit-hastighet (vilket gör det framtidssäkert), men i ändarna av fibern måste det finnas inkopplad s.k. ”aktiv utrustning” och denna måste stödja en viss hastighet för att den hastigheten ska kunna erbjudas. Oavsett vad så gäller det att de hastigheter man väljer att ansluta med är kopplat till ett pris. Väljer man gigabit-fart så kostar det mer än vad det gör om man väljer tex 100 Mbit/s.

Såvitt vi förstår så håller Kraftringens inhyrda kommunikationsoperatör Quadracom, just nu, på att uppgradera sin aktiva utrustning till gigabitfart.

Se exempel här – http://lund-lomma.qmarket.se/ – på vilka tjänster som erbjuds just nu. Det är rimligt att anta att tillgängliga tjänsteoperatörer och tjänstepaket ser annorlunda ut den dagen som Lomma blir anslutet till fiber.

Vad menade ni med ”helt öppen fiber”? Varför kallar ni inte det för det längre?

Vi använder inte längre termen ”öppen fiber” eller varianter av det, då vi blev upplysta om att en av de största nätägarna har varumärkesskyddat termen ”öppen fiber”. Vi uttrycker oss därför nu endast i termer av ”öppet stadsnät”. ”öppen fiber” levereras endast av den stora nätägaren och har inget med ”öppet stadsnät” att göra.

Saken är den att det som de levererar är dyrt och de är själv tjänsteleverantör vilket betyder att deras egna höga nätavgifter blir transparenta för de själv, medan alla andra drabbas. Mest av allt drabbas du som konsument.

 

Ett ”öppet stadsnät” betyder inte att vem som helst, som helt saknar avtal med nätägaren, kan tillhandahålla sina tjänster. Det säger sig på något sätt själv. För att kunna sälja sina tjänster genom en viss nätägare så måste det finnas ett avtal i botten som reglerar det juridiska, leveransen och de kommersiella villkoren. Man kan alltså inte starta ett eget tjänstebolag, låt oss kalla det för ”Håkans tjänster”, och distribuera det i Kraftringens nät utan att det finns ett avtal mellan ”Håkans tjänster” och Kraftringen. Om man på allvar tror på det så är det illa. Det som vi menade med termen ”helt öppen fiber” i vårt första mailutskick, avser ett ”öppet stadsnät”, dvs ett nät där 1) nätägaren inte är tjänsteleverantör, där 2) det finns ett större antal (dock minst fem) tjänsteleverantörer som har avtal med nätägaren ifråga.

 

Kraftringens nät uppfyller dessa kriterier till fullo.

Varför klassar ni ADSL och VDSL som ”smalband”?

Även om hastigheterna på i synnerhet VDSL skenbart kan se ut som att de ligger långt högre än i alla fall ADSL, så är hastigheterna beroende på en massa faktorer. Om den anslutna fastigheten ligger nära telefonistationen så brukar den verkliga hastigheten att ligga på c:a 85% av den hastighet som operatörerna säger att man får, bor man längre ifrån så är det mycket värre. Detta är också skälet till varför det i operatörernas erbjudande numera står ”upp till xyz Mbit/s” (där xyz motsvarar den hastighet som operatören säljer).

Det där med smalband är dock inte ”bara” en fråga om hastighet utan också en fråga om tillgänglighet och tillförlitlighet. ADSL, ADSL2+ och VDSL kör alla på anslutningar som från början var avsedda för analog röstkommunikation och däfför är de inte designade för digital datakommunikation.

Att vi anser att 3G/4G hör hemma bland smalbanden också, beror främst bristen på stabilitet, men också för att de säljs av operatörerna många gånger som ”fri surf”, medan detta är i regel långt ifrån verkligheten.

Tjänster

Det som står i erbjudandet från Kraftringen gäller anslutningsavgiften, men vad kostar tjänsterna?

Den portal där tjänsterna för Lomma kommer att marknadsföras finns på http://lund-lomma.qmarket.se/ . Listan över tillgängliga leverantörer och tjänster kommer att utökas med tiden, enligt Kraftringen.

Har ni kollat upp vad det kommer kosta att få internet i hastighet lik ADSL över fiber? En vanlig fråga jag får när jag pratar med grannar är varför man ska välja fiber om man ”bara använder Internet till mail&sånt”, och jag tänker mig att det är ekonomiskt fördelaktigt över en tid på < 10 år med tanke på den lägre avgiften. Därför tycker jag det vore bra om man tar med prisexempel av detta slag.

Bra förslag, nedan följer information som är hämtat från internet

* På Telias website står det att deras ADSL Bredband 8 med hastighet 6-8 Mbit/s ned och 0,8 Mbit/s upp kostar 309 kronor/månad.

* På http://lund-lomma.qmarket.se/ kan man beställa 10/10 (10 Mbit åt båda hållen) för 213 kr/månad med Bredband2, en avs Sveriges största tjänsteoperatörer.

Vad gäller ADSL så är det så att beträffande vilka hastigheter man i praktiken får beror på hur långt ifrån telestation ditt hus är, med fiber får du i princip alltid den hastighet som du betalar för. Betänk också att internetanslutningar över telefon, likt ADSL, i regel är väldigt instabila och ju fortare det går, desto mer instabilt är det.

 

En fiberanslutning handlar om att framtidssäkra sitt hus. En internetanslutning via fiber är mycket snabbare, har mycket kortare svarstider, har fria datamängder och är avsevärt mer stabil. Tack vare detta så kan man utnyttja betydligt fler tjänster över en fiberanslutning än man kan över en telefonlina likt ADSL. Det kapacitetsbehov man har idag kommer att skilja sig högst väsentligt med vad man har några få år.

 

Tänk också på detta: ATT det ens blir fiber nu beror på 28 eldsjälar. Detta ideella initiativ och den drivkraft och alla deras osjälviska arbete med att hjälpa till med detta initiativ (att skaffa fiberanslutning till Lomma) är unikt och har aldrig hänt i kommunen förr (i den skalan). Om något område mot förmodan inte skulle bli anslutet nu, så lär det inte hända fler gånger såvida ingen annan lyckas arrangera ett liknande initiativ längre fram.

Jag har en mailadress som är @telia.com, kan jag behålla den?

Ja, det kan du. Vid informationsmötet den 8/9 2014 i Lomma så berättade representanten för QMarket, den kommunikationsoperatör som verkar i Kraftringens nät, att Telia kommer att börja erbjuda sina tjänster i Kraftringens nät. Detta medför då att om du väljer ett tjänsteabonnemang från telia så kommer du att kunna behålla din mailadress som slutar på telia.com .

Kan jag se Boxers kanaler i Kraftringens nät?

Nej, men du kan inte heller se dem i Telias nät.

I Telias nät finns till exempel Boxer men de levererar INTE TV i nätet utan endast bredband och telefoni. Vill man titta på TV via Boxer så måste man fortsätta att använda sin antenn. Man kan läsa mer om Boxer på deras sida: http://www.boxer.se/vart-utbud/kampanj/boxer-fiber/

Om man är intresserad av Viasats utbud kan man beställa det via Connect TV i Kraftringens nät.

Har man antenn eller parabol och är nöjd med det så kan man så klart välja att fortsätta med det som vanligt. Man behöver inte beställa TV via sin fiber.

Vi ser också att det kommer många nya typer av TV- tjänster.:Netflix, HBO, SVT Play, SVT Flow, TV3 Play, TV4 Play och många fler. Med dessa tjänster behöver man egentligen bara en internetuppkoppling. Därefter tittar man på sin Smart TV, surfplatta, telefon eller liknande. Sedan 2013 sänder SVT också alla sina kanaler direkt via internet.

Kan jag välja Telia eller Bredbandsbolaget som tjänsteoperatör i Kraftringens nät?

Ja! Eftersom såväl Telia som Bredbandsbolaget kommer att finnas som tjänsteleverantör på Q-market i Kraftringens nät så är det möjligt. Qmarket informerade om detta på informationsmötet som hölls den 8/9 2014.

Priset för att få internetuppkoppling i 100Mbit/s eller gigabit-nät lär knappast bli billigare än vad jag betalar för min nuvarande 24Mbit/s uppkoppling.

Jo faktiskt. Till exempel kostar Telia Bredband 30 (hastighet 13-30 Mbit/s ner) 359 kr/månad. Ett 100/10 abonnemang med Perspektiv kostar 239 kr/månad så det finns pengar att spara redan nu!

Gigabit-fart lär kosta en del fram till dess att marknaden har reglerat priserna. Dock får vi be dig att jämföra rätt saker. Att dra in fiber i sitt hus handlar om framtidssäkring, men också om att öka såväl hastighet, minska svarstider, öka stabilitet och öka datamängden högst väsentligt (obegränsat) och därmed också möjligheten att trycka in fler tjänster som går över fibern. Jämförelsen med ADSL 24 Mbit/s känns därför, i vårt sätt att se på det, inte som alldeles korrekt.

Givetvis är det intressant att titta på skillnaden i utgift mellan nuvarande internetanslutning och vad det kommer att kosta med en fiberanslutning, men tänk också på övriga fördelar.

Såvitt jag kan se så kommer Kraftringen att tillhandahålla kapacitet på upp till 100 Mbit/s, borde det inte vara minst 1 Gbit/s när det är fiber?

Det är en fråga om vad du betalar för samt om nätet är förberett på det. Själva fibern klarar datakommunikation på mer än terrabit-hastighet (vilket gör det framtidssäkert), men i ändarna av fibern måste det finnas inkopplad s.k. ”aktiv utrustning” och denna måste stödja en viss hastighet för att den hastigheten ska kunna erbjudas. Oavsett vad så gäller det att de hastigheter man väljer att ansluta med är kopplat till ett pris. Väljer man gigabit-fart så kostar det mer än vad det gör om man väljer tex 100 Mbit/s.

Såvitt vi förstår så håller Kraftringens inhyrda kommunikationsoperatör Quadracom, just nu, på att uppgradera sin aktiva utrustning till gigabitfart.

Se exempel här – http://lund-lomma.qmarket.se/ – på vilka tjänster som erbjuds just nu. Det är rimligt att anta att tillgängliga tjänsteoperatörer och tjänstepaket ser annorlunda ut den dagen som Lomma blir anslutet till fiber.

TV-utbudet i Kraftringens nät ser begränsat ut, stämmer det?

Faktiskt inte! När du tittar på vilka aktörer som just NU (2014) finns inom TV i Kraftringens nät så ser du, än så länge, ”bara” Connect TV. Connect TV är dock en kommunikationsoperatör, vilket innebär att de är en förmedlare av andra tjänsteleverantörers tjänster. Hos Connect TV finns f.n. fyra olika tjänsteleverantörer av TV-tjänster. Du kan välja fördefinierade paket med några få upp till en stor mängd TV-kanaler.

En sak som är viktigt att nämna med Connect TV och som du sannolikt inte hittar hos den konkurrerande nätägaren, är att TV-utbudet inte måste väljas i paket. Du kan tex välja en eller några få kanaler och strunta i att abonnera på resten. Det gör att du kan komma ner rejält i pris för de TV-kanaler som du egentligen är intresserad av.

Vad som är än viktigare är att det under informationsmötena i Lomma har framkommit att såväl Telia som Bredbandsbolaget kommer att börja sälja sina tjänster i Qmarket i Kraftringens nät, vilket också kommer att göra så att TV-utbudet blir utökat.

Vad är ett ”öppet stadsnät”?

Kraftringens nät lyder under Svenska Stadsnätsföreningens definition på stadsnät som lyder:

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Övervägande byggs stadsnäten baserat på fiberoptik, dvs. infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd.

Stadsnäten är i regel så kallade öppna nät, vilket innebär att olika marknadsaktörer kan använda stadsnäten på konkurrensneutrala villkor. Detta har skapat helt nya förutsättningar för utbyggnad i glesbygd och skapat möjligheter för nya aktörer att etableras sig via stadsnäten. Detta gör Sverige unikt!

Varför klassar ni ADSL och VDSL som ”smalband”?

Även om hastigheterna på i synnerhet VDSL skenbart kan se ut som att de ligger långt högre än i alla fall ADSL, så är hastigheterna beroende på en massa faktorer. Om den anslutna fastigheten ligger nära telefonistationen så brukar den verkliga hastigheten att ligga på c:a 85% av den hastighet som operatörerna säger att man får, bor man längre ifrån så är det mycket värre. Detta är också skälet till varför det i operatörernas erbjudande numera står ”upp till xyz Mbit/s” (där xyz motsvarar den hastighet som operatören säljer).

Det där med smalband är dock inte ”bara” en fråga om hastighet utan också en fråga om tillgänglighet och tillförlitlighet. ADSL, ADSL2+ och VDSL kör alla på anslutningar som från början var avsedda för analog röstkommunikation och däfför är de inte designade för digital datakommunikation.

Att vi anser att 3G/4G hör hemma bland smalbanden också, beror främst bristen på stabilitet, men också för att de säljs av operatörerna många gånger som ”fri surf”, medan detta är i regel långt ifrån verkligheten.