Bredbandspenetration i Lomma kommun

Vet du om att Lomma kommuns bredbandspenetration, enligt PTS Bredbandskarta, ligger så lågt som i intervallet 10-40%? Jämför det med Burlöv som ligger i intervallet 40-55% och Malmö 55-90%. Av de kommuner som ligger närmast Lomma så är det endast Endast Staffanstorp som ligger lägre än Lomma, de befinner sig i intervallet 0 – 10%.

Genom att tillgängliggöra snabb datakommunikation i Lomma så ökar attraktionskraften för boende att flytta in och även småföretagandet att etablera sig, växa och må bra. Snabb datakommunikation medger, om arbetsgivarna tillåter det, att fler kan jobba hemma och därmed bli mer effektiva. Det finns naturligtvis också miljömässigt positiva konsekvenser av det.

Vi som bor i Lomma, åtminstone jag och alla de Lommabor som jag känner, tycker att det är en ynnest att kunna bo i Lomma, och vi vill ju naturligtvis göra det bästa av Lomma för att än mer öka attraktionskraften att bo i Lomma. Supersnabbt bredband i form av fiberanslutning är ett steg, som i mitt tycke är lika viktigt som all annan infrastruktur i kommunen, till att få Lomma att växa, frodas och inte minst ses som en kommun som ser framåt.

Comments are closed here.