CategoryBredband i Lomma

Det flyter på fint nu och alla väntas få sina kuvert med erbjudandet innan kommande helg

Det rullar på fint nu. Många har redan fått sina kuvert med erbjudandet från Kraftringen och vi räknar med att de allra flesta kommer att ha fått sina kuvert innan helgen.

De påskrivna avtalen flyter in i en jämn takt. Det är tydligt att många tar kontrakteringsmålet på 40% på största allvar och att de vill vara först med att få sin fiber indragen.

De som har gjort en intresseanmälan via epost har redan, via Bredband i Lommas nyhetsbrev, fått erbjudandet distribuerat till sin epost-adress och dessa har då ett visst försprång vad gäller att hjälpa sitt eget område att nå 40% kontrakteringsgrad och därmed kanske få sin fiber före andra områden. Vi vill passa på att uppmana de som inte har skickat in en intresseanmälan, oavsett ni har skickat in ett påskrivet avtal eller ej, att skicka in er intresseanmälan. Gör ni det så kommer ni att få våra nyhetsbrev där vi t.ex. berättar hur det går med fiberinitiativet och projekteringen.  Anmäl dig här :  http://bredbandlomma.com/anmal/

 

Vi vill passa på att tacka för den massiva och positiva respons som vi har fått från alla er fibersugna Lommabor. Vi blir riktigt glada för alla glada tillrop och när ni uttrycker er tacksamhet för allt det ideella arbete som vi har lagt ner. Det gör hela insatsen väl värt mödan.

I vanlig ordning är vi tacksamma om du delar och/eller gillar våra sådana här inlägg så att så många Lommabor som möjligt får veta vad som händer.  Tack för din hjälp!

Äntligen fiber till Lomma!

Äntligen fiber till Lomma!

Vi har den glädjande nyheten att meddela att vi nu har kommit överens med Kraftringen om att de skall erbjuda fiber till Lommas villor.

Vi har under våren och sommaren fört diskussioner med ett flertal olika leverantörer och vi har nu en överenskommelse med Kraftringen som har det bästa erbjudandet. De två viktigaste parametrarna för oss i Bredband i Lomma har varit dels att hela Lomma skall få samma erbjudande samt att det skall vara ett öppet stadsnät där olika tjänsteleverantörer har möjlighet att leverera på samma villkor.

Du som lämnat in en intresseanmälan till oss har i dagarna fått ett email med mer information om erbjudandet och hur du går tillväga för teckna avtal om fiberanslutning för din villa.

Inom kort kommer även tryckt material att distribueras till alla hushåll som finns inom vårt upptagningsområde. Håll utkik i brevlådan för att ta del av erbjudandet där lommaborna nu äntligen har möjlighet att fiberansluta sina villor, missa inte detta tillfälle.

Här vår sajt och på Facebook (http://facebook.com/bredbandlomma) kommer du att kunna ta del av mer information allteftersom och du kan också läsa mer om initiativet.

Här finns en FAQ där vi lägger in de vanligaste frågorna som dyker upp, men tveka inte att höra av dig till din områdesambassadör om du har andra frågor.

Senaste status samt Lommadagen den 24/5

Vi har nu fått in mer än 600 (!) intresseanmälningar och så snart vi har nått vårt mål kommer vi att börja prata villkor med presumtiva leverantörer. Ni som redan har anmält er, prata med era grannar. Ju fler intresserade i varje område, desto större är chansen att det verkligen blir en anslutning av det området.

”Bredband i Lomma” kommer att ha ett eget stånd på Lommadagen den 24/5. Kom ner och prata med oss om du känner dig osäker på varför fiber är en bra sak om det är bra för just dig. Vi kommer att finnas på baksidan av Hemköp/SEB mot Strandvägen.

Vi vill också understryka att det går alldeles utmärkt att skicka in sin ej bindande intresseanmälan (på http://bredbandlomma.com/anmal/ ).

 

En milstolpe är nådd, men vi måste nå än högre

Gänget bakom Bredband i Lomma har delat ut drygt 2000 flygblad till villaägarna i Lomma och vi satte den 16/4 som sista datum för att lämna in sina intresseanmälningar. Vad vi inte riktigt förstod var att intresset skulle vara SÅ stort som det faktiskt var – det här ju precis det som väldigt många Lommabor vill ha. Vi har fått in mer än 530 intresseanmälningar redan! Därför har vi fattat beslutet att öka målet för antalet intresseanmälningar från 500-700 st till 1000 st istället. Det är bra för oss alla eftersom vi nu kommer att ha en betydligt starkare röst när vi nu så smått har börjat ta kontakt med leverantörer för att få fram bästa möjliga deal.

Dock är det fortfarande så att även om antalet intresseanmälningar har varit överraskande stort, så är det för glest mellan de intresserade i många områden, vilket gör det oekonomiskt för leverantörerna att erbjuda fiberanslutning eftersom det kommer att kräva  fler meter grävning per anslutning, vilket ju i slutänden ska betalas av konsumenten i alla fall och då blir priset för högt. Detta är delvis också en förklaring till att vi nu satsar på att få in minst 1000 st intresseanmälningar.

Du kan hjälpa dig själv, genom att hjälpa oss:

Om du pratar aktivt med dina grannar om fiberns alla fördelar så kanske vi kan få över än fler på att skaffa sig fibeanslutning, vilket är till gagn för oss alla. De som är lite mer insatta vet ju att en fiberanslutning är:

 • flexibel – använd anslutningen till internet, telefon och/eller TV. Du kan skaffa fler och billigare alternativ!
 • bättre och billigare – det kommer att bli högre hastighet och stabilare uppkoppling till en förväntat lägre månadskostnad.
 • höjer attraktionskraften på din fastighet – många mäklare menar att det är en värdehöjande investering och den är snart standard.
 • avdragsgill – Inom fem år från det att investeringen är gjord så är den avdragsgill vid försäljning av huset. Går du i säljartankar så kan du mao göra en riktigt bra affär.
 • snart förväntad i varje hushåll – om fem år beräknas hushållen ha mer än tiodubblat sin förbrukning av digital media.

 

Kom inte på efterkälken, många andra mindre orter i regionen har redan genomfört eller är på väg att genomföra liknande projekt. Hoppar man inte på när det stora flertalet gör det mha en gruppanslutning (så som vi räknar med att det blir gjort), så kommer det att bli avsevärt dyrare sen.

Antal områden har ökat, vi behöver fler ambassadörer

Vi behöver fler ambassadörer!

De områden som är markerade med en blå ring är inte bemannade med egna ambassadörer. En ambassadör med ansvar för ett annat område har i vissa fall vikarierat tillfälligt. I längden är detta dock ohållbart. Här behövs det hjälp, risken är annars att området exkluderas från att få erbjudande om fiberanslutning.

De områden som är markerade med en röd ring är bemannade med en ambassadör.

 

täckning-lomma-status-u-namn

 

täckning-norra-lomma-status-u-namn

 

Om ambassadörsrollen:

http://bredbandlomma.com/ambassadorsrollen/

Vad det innebär att vara ambassadör i detta ideella initiativ

Det har anslutit ett antal personer som vill hjälpa till att driva på fiberintresset inom sina respektive områden, de som driver intresset i ett visst område bor i området eller precis intill. Om ett visst område förblir obemannat så finns det en risk att det inte blir någon fiberanslutning där. I Lomma finns det tusentals med villor och om det ska finnas en rimlig chans att få in intresseanmälningar från större delen av villabeståndet, så måste vi få in fler namn på intresserade som kan tänka sig att samla upp intresset i sina egna områden.

Som deltagare, ambassadör, i denna aktivitet så kan du räkna med:

 • oavlönat arbete (som alla andra) i en begränsad omfattning (andra, tex jag, lägger betydligt mer tid)
 • inga favörer med lägre priser (eller ”gratis anslutning”) för ditt eget hushåll – vår trovärdighet och oberoende är av absolut största betydelse
 • ett otacksamt jobb, ingen av dina grannar kommer troligen ens att tacka dig för att du hjälpte till
  (Det som du ska ha siktet inställt på istället är att ditt hushåll överhuvudtaget får chansen till tillgång till supersnabbt bredband mha fiber, vilket iofs förutsätter att intresset är tillräckligt stort i ditt område)
 • att skriva ut och dela ut informationsflyers i ditt område  (dokumentet kommer att utformas och distribueras till alla ambassadörer)
 • om ”kontrakteringsgraden” blir för låg i ditt eget område, så får du ”tjata” lite extra på dina grannar genom tex dörrknackning
 • att få ditt namn publicerat längst ned på den här sidan. Sidan är dock blockerad från indexering av tex Google för din integritets skull.
 • information som finns i den dolda ambassadörsgruppen på Facebook stannar där. Det vi kommunicerar ut bestäms internt och ska göras planerat och i rätt kanaler samtidigt, detta för maximal effekt.
 • en ambassadör förväntas att ställa upp för andra ambassadörer när de behöver hjälp, tex om en ambassadör har nått sina mål och en annan aktiv ambassadör inte lyckas nå sina, så är det underförstått att den ambassadör som har nått sina mål ska, i mån av tid, hjälpa den andra ambassadören.
 • när vi informerar om det erbjudande som så småningom blir resultatet av vårt arbete, så gör vi det korrekt och nyanserat. Vi förser bara Lommaborna med rätt information, besluten är givetvis deras.
 • vår trovärdighet, vårt oberoende och vår information är våra starkaste tillgångar – de ska vi vårda ömt!

Om du är du småföretagare så är detta initiativ av extra betydelse därför att villkoren för småföretagare är, som jag ser det, något som bör komma med i förhandlingen. I de flesta operatörers villkor finns nämligen stipulerat att småföretagare inte får nyttja anslutningarna till nätet, men i en småföretagartät kommun som Lomma så är det ett viktigt önskemål att inte manövrera bort småföretagarna.

Ofta krävs det minst c:a 50% intresserade i ett område för att någon operatör ska vara villig i att göra en satsning. Det är dessa ”ansamlingar av intresserade” som jag hittills har kallat för kluster. För att ett område över huvudtaget ska bli aktuellt för en fiberanslutning så kommer det alltså att krävas en klusterstorlek på c:a 50% av fastigheterna i ett område. Det som senare avgör vilka villkor och priser vi kan få avgörs av antalet kluster i Lomma. Ju fler kluster desto bättre villkor och priser, tror jag.

Om det skulle visa sig att vissa områden är trögare än andra och att det finns en ambassadör i det området så kommer jag att försöka assistera så gott jag kan, det skulle inte förvåna mig om övriga ”ambassadörer” tänker likadant, inom rimliga gränser såklart. Områden utan ambassadörer kommer sannolikt att exkluderas från det erbjudande om anslutning som kommer längre fram.

Vill du hjälpa till så mailar du antingen till magnus@bredbandlomma.com  eller skickar in ditt intresse via kontaktformuläret.

FINAL CALL for ambassadors!

Nu är de flesta områdena bemannade av ambassadörer. Just nu är den största farhågan det ljusgröna område som ligger nere till vänster på kartan och som hittills har klassats som område nr 22, vi vet inte om detta område är anslutet till fiber eller ej.

De grå områdena kommer inte att bearbetas, detta för att de redan är anslutna till fiber.

täckning-lomma-status-u-namn

 

täckning-norra-lomma-status-u-namn

Rött betyder att området redan är bemannat

Blått och eventuellt ljusgrönt betyder att området inte är bemannat – här behövs det hjälp!

 

För områdena 29 och 30 tycks det redan finnas någon form av anslutning, så risken finns att det är svårt att få igenom något där om grannarna tycker att det funkar bra med det som finns, men man vet ju aldrig. I område 22 så gjorde Telia en satsning under 2013, hur stort område som täcktes vet vi inte, men ingen har trätt fram som ambassadör och det ser vi som ett tecken på att området redan är fiberanslutet.

Som ambassadör för ”Bredband i Lomma” så kan du räkna med:

 • oavlönat arbete (som alla andra) i en ytterst begränsad omfattning
 • inga favörer med lägre priser för ditt eget hushåll
 • ett otacksamt jobb, ingen av dina grannar kommer troligen ens att tacka dig för att du hjälpte till
  (Det som du ska ha siktet inställt på istället är att ditt hushåll överhuvudtaget får tillgång till supersnabbt bredband mha fiber,
  vilket iofs förutsätter att intresset är tillräckligt stort i ditt område)
 • att skriva ut och dela ut (på din egen bekostnad) informationsflyers i ditt område  (dokumentet kommer att utformas och distribueras till alla ambassadörer)
 • om ”täckningsgraden” blir för låg i ditt eget område, så får du ”tjata” lite extra på dina grannar

Om du är du småföretagare så är detta initiativ av extra betydelse därför att villkoren för småföretagare är, som jag ser det, något som bör komma med i förhandlingen. I de flesta operatörers villkor finns nämligen stipulerat att småföretagare inte får nyttja anslutningarna till nätet, men i en småföretagartät kommun som Lomma så är det ett viktigt önskemål att inte manövrera bort småföretagarna.

Ofta krävs det minst c:a 50-60% intresserade i ett område för att någon operatör ska vara villig i att göra en satsning. Det är dessa ”ansamlingar av intresserade” som jag hittills har kallat för kluster. För att ett område över huvudtaget ska bli aktuellt för en fiberanslutning så kommer det alltså att krävas en klusterstorlek på c:a 50% av fastigheterna i ett område. Det som senare avgör vilka villkor och priser vi kan få avgörs av antalet kluster i Lomma. Ju fler kluster desto bättre villkor och priser, tror jag.

Om det skulle visa sig att vissa områden är trögare än andra och att det finns en ambassadör i det området så kommer jag att försöka assistera så gott jag kan, det skulle inte förvåna mig om övriga ”ambassadörer” tänker likadant, inom rimliga gränser såklart.

Vill du hjälpa till så mailar du antingen till magnus@bredbandlomma.com  eller skickar in ditt intresse via kontaktformuläret.

Välkommen till Bredband i Lomma

Välkommen till Bredband i Lomma. Denna websajt, och dess tillhörande fanpage på Facebook, syftar till att sprida information om det som ”vi” (=än så länge jag) kallar för ”supersnabbt bredband”. Med supersnabbt bredband avses internetanslutning via fiber, eller fiberoptisk anslutning som det också kallas. Anledningen till att kalla det något med ordet ”bredband” i är att de flesta vet vad det innebär ungefär, till skillnad från ordet ”fiber” vilket för de ännu ej invigda kan låta som rena grekiskan.

Bredband i Lomma är ingen lobbygrupp och ska helst inte heller bli någon sådan. Förhoppningen är att kunna sprida budskapen om varför supersnabbt bredband är bra och att på så sätt verka för att fler i Lomma (orten) vill ansluta sin bostad till fiber/supersnabbt bredband. När tillräckligt många har anmält sitt intresse så är förhoppningen att kunna förhandla fram bästa möjliga pris till bästa möjliga prestanda.

Runt om i Sverige och i Skåne så finns det lokala grupperingar med liknande mål som ”Bredband i Lomma” har. ”Bredband i Lomma” kommer så långt det är möjligt att samarbeta med dessa för att lära oss av deras framsteg och misstag. Närmast ”Bredband i Lomma” ligger ”Fiber i Borgeby” och jag vill passa på att rikta ett tack till den grupperingen för att jag har fått knycka viss information av dem rakt av. De boende i Borgeby anar kanske inte hur glada de borde vara av att ha tillgång till den eldsjäl som initiativtagaren till ”Fiber i Borgeby” är, men så är det. Numera har ”Fiber i Borgeby” växt till fyra personer som driver frågan vidare. Min förhoppning är att fler vill ansluta sig även till ”Bredband i Lomma”.