CategoryFNC

Dags för informationsmöte för område 7

Nu märks det att semestrarna har tagit slut för nu är det fullt blås med att få igång informationsmöten. Nu är det dags för område 7 att ha informationsmöte i  Folkets hus inför anslutningen till Kraftringens nät, närmare bestämt onsdagen den 2/9 kl. 18:00 . Folkets hus finns på Strandvägen 120 i Lomma. Ladda upp med frågor och bege dig till informationsmötet om du bor i det området. Vilket område sju är framgår av kartan nedtill.

omradesindelning-av-lomma-avs-fiber

 

Tid och plats står här

Dags för område 6 att bli anslutet till Kraftringens nät!

Hej vad det går. Nu har semestrarna tagit slut och arbetet med att ansluta Lomma fortskrider. Nu är det dags för område 6 att ha informationsmöte i Folkets hus inför anslutningen till Kraftringens nät, närmare bestämt onsdagen den 26/8 2015, kl.18.00 . Folkets hus finns på Strandvägen 120 i Lomma. Ladda upp med frågor och bege dig till informationsmötet om du bor i det området. Vilket område sex är framgår av kartan nedtill:

 

omradesindelning-av-lomma-avs-fiber

 

Tid och plats står här

Dags för område 5 att bli anslutet till Kraftringens nät!

Nu är det ytterligare ett jätteområde, område 5, som ska börja anslutas till Kraftringens nät. Informationsmötet är väldigt snart och informationen om mötet tycks ha varit bristfällig, om ens förekommande och därför är vi tacksamma om ni vill dela denna information så mycket ni kan och även informera era grannar.

omradesindelning-av-lomma-avs-fiber

I detta område har Telia sedan tidigare lagt ner tomrör så det kan vara så att det finns hopp om en förhållandevis snabb genomförandetid.

På sidan som länkas nedan står det bl.a. följande

<snip>

Viktig information för område 5

Arbetet med fiberinstallationerna för Kraftringen i Lomma fortsätter och FNC Projekt AB bjuder härmed in till informationsmöte. Område 5 delar vi upp på två möten;
Torsdag 21/5, klockan 18.00 samt samma kväll 19.30.

Platsen för mötena är Dansrotundan, Strandvägen 120 i Lomma. På mötet presenteras schaktplanerna och hur installationen är tänkt att fortlöpa. Kraftringen och kommunikationsoperatören Zitius/QMarket kommer också att ha representanter närvarande.

</snip>

Mer information om det hittar ni här

.

.

Kraftringen/FNC informerar: schaktritningar för område 2 resp område 3

Kraftringen/FNC (FNC är Kraftringens underleverantör för anslutningen av fiber till Lomma) har idag tillsänt oss i Bredband i Lomma nedan information som avser schaktritningar för område 2 resp område 3, dvs de båda områden för vilka de avser att inleda fiberanslutningen av Lomma.

Schaktritning, område 2

Schaktritning, område 3

 

OBS! Det går att zooma i ritningarna.

 

OBS! Du som bor i område två eller tre, glöm inte mötet kl 18:30 den 24/2 2015 i Dansrotundan. FNC ska ha skickat ut inbjudningar till den mailadress som du uppgav vid beställningen. Har du inte fått något sådant mail så kontakta FNC:s kundtjänst på 040-185656

 

Meddelande från Kraftringen avseende anslutningsordningen

När projekteringsfasen nu går igång för fiberutbyggnaden i Lomma så har en uppdelning på åtta olika områden gjorts. FNC Projekt AB, Kraftringens upphandlade entreprenör för arbetet, har prioriterat dessa områden efter de tekniska förutsättningar som råder för att få hela nätet på plats så snabbt som möjligt. Hänsyn har även tagits till kommunens asfalteringsplaner.

En kallelse till informationsmöte den 24 februari har skickats ut till boende i område 2 och 3. På plats kommer då representanter från Kraftringen, FNC och Zitius (kommunikationsoperatören) att finnas och informera och svara på uppkomna frågor.

Boende i områden 1, 4, 5, 6, 7 och 8 kommer att kallas till informationsmöte då detaljprojektering påbörjas för respektive område.