CategoryInformationsmöte

Ännu fler framgångar för Kraftringens fibererbjudande i Lomma

Bredband i Lomma har idag glädjen att kunna meddela att fem områden nu ligger över 40% anslutningsgrad för Kraftringens fiberanslutning, vissa långt över. Flera ytterligare områden ligger nu väldigt nära 40% och väntas passera gränsen inom kort. Vi tror att de allra flesta av våra områden kommer att anslutas till Kraftringens fiber.

Det är nu bara ca tre veckor kvar så om du inte redan har skickat in ditt påskrivna avtal för Kraftringen, så gör det snarast för att inte missa chansen. Här hittar du avtalet.

Vi hoppas på er förståelse för varför vi ännu inte anser att vi kan vara tydligare än så här, t.ex. genom att yppa vilka områden som har passerat 40% eller det exakta antalet påskrivna avtal. Risken är att det annars hjälper konkurrerande alternativ och vi vill att så många Lommabor som möjligt ska ges chansen att få nyanserad information innan beslut tas så att var och en ges möjlighet att teckna det avtal som är bäst för respektive hushåll.

Glöm inte att ikväll, onsdagen den 10/9 2014, så är det informationsmöte för Lommaborna igen på Dansrotundan, Strandvägen 120, Lomma, kl 19:00. Förra mötet var välbesökt så kom i god tid så att just du säkrar upp din plats. Ytterligare en chans finns på måndag den 15/9 när det sista planerade mötet hålls. Även det på Dansrotundan klockan 19:00.