CategoryKraftringen

Dags för informationsmöte för område 7

Nu märks det att semestrarna har tagit slut för nu är det fullt blås med att få igång informationsmöten. Nu är det dags för område 7 att ha informationsmöte i  Folkets hus inför anslutningen till Kraftringens nät, närmare bestämt onsdagen den 2/9 kl. 18:00 . Folkets hus finns på Strandvägen 120 i Lomma. Ladda upp med frågor och bege dig till informationsmötet om du bor i det området. Vilket område sju är framgår av kartan nedtill.

omradesindelning-av-lomma-avs-fiber

 

Tid och plats står här

Dags för område 6 att bli anslutet till Kraftringens nät!

Hej vad det går. Nu har semestrarna tagit slut och arbetet med att ansluta Lomma fortskrider. Nu är det dags för område 6 att ha informationsmöte i Folkets hus inför anslutningen till Kraftringens nät, närmare bestämt onsdagen den 26/8 2015, kl.18.00 . Folkets hus finns på Strandvägen 120 i Lomma. Ladda upp med frågor och bege dig till informationsmötet om du bor i det området. Vilket område sex är framgår av kartan nedtill:

 

omradesindelning-av-lomma-avs-fiber

 

Tid och plats står här

Dags för område 5 att bli anslutet till Kraftringens nät!

Nu är det ytterligare ett jätteområde, område 5, som ska börja anslutas till Kraftringens nät. Informationsmötet är väldigt snart och informationen om mötet tycks ha varit bristfällig, om ens förekommande och därför är vi tacksamma om ni vill dela denna information så mycket ni kan och även informera era grannar.

omradesindelning-av-lomma-avs-fiber

I detta område har Telia sedan tidigare lagt ner tomrör så det kan vara så att det finns hopp om en förhållandevis snabb genomförandetid.

På sidan som länkas nedan står det bl.a. följande

<snip>

Viktig information för område 5

Arbetet med fiberinstallationerna för Kraftringen i Lomma fortsätter och FNC Projekt AB bjuder härmed in till informationsmöte. Område 5 delar vi upp på två möten;
Torsdag 21/5, klockan 18.00 samt samma kväll 19.30.

Platsen för mötena är Dansrotundan, Strandvägen 120 i Lomma. På mötet presenteras schaktplanerna och hur installationen är tänkt att fortlöpa. Kraftringen och kommunikationsoperatören Zitius/QMarket kommer också att ha representanter närvarande.

</snip>

Mer information om det hittar ni här

.

.

Kraftringen/FNC informerar: schaktritningar för område 2 resp område 3

Kraftringen/FNC (FNC är Kraftringens underleverantör för anslutningen av fiber till Lomma) har idag tillsänt oss i Bredband i Lomma nedan information som avser schaktritningar för område 2 resp område 3, dvs de båda områden för vilka de avser att inleda fiberanslutningen av Lomma.

Schaktritning, område 2

Schaktritning, område 3

 

OBS! Det går att zooma i ritningarna.

 

OBS! Du som bor i område två eller tre, glöm inte mötet kl 18:30 den 24/2 2015 i Dansrotundan. FNC ska ha skickat ut inbjudningar till den mailadress som du uppgav vid beställningen. Har du inte fått något sådant mail så kontakta FNC:s kundtjänst på 040-185656

 

Meddelande från Kraftringen avseende anslutningsordningen

När projekteringsfasen nu går igång för fiberutbyggnaden i Lomma så har en uppdelning på åtta olika områden gjorts. FNC Projekt AB, Kraftringens upphandlade entreprenör för arbetet, har prioriterat dessa områden efter de tekniska förutsättningar som råder för att få hela nätet på plats så snabbt som möjligt. Hänsyn har även tagits till kommunens asfalteringsplaner.

En kallelse till informationsmöte den 24 februari har skickats ut till boende i område 2 och 3. På plats kommer då representanter från Kraftringen, FNC och Zitius (kommunikationsoperatören) att finnas och informera och svara på uppkomna frågor.

Boende i områden 1, 4, 5, 6, 7 och 8 kommer att kallas till informationsmöte då detaljprojektering påbörjas för respektive område.

Nu drar det snart igång!

Kraftringen har nu delat in Lomma i åtta områden för vilka arbetet med att ansluta dem snart går igång. (kartan är klickbar)

omradesindelning-av-lomma-avs-fiber

 

Följande mail kom till oss idag från FNC Projekt AB, vilka är de som Kraftringen har valt att sköta projekteringen av Lomma. Följande meddelande gäller de som bor i områdena två och tre. Vänligen respektera tiderna.
Boenden i övriga områden kommer att kallas till informationsmöten vid andra tillfällen när det blir dags, vi på Bredband i Lomma känner inte till ordningen eller hur planen ser ut.

 

Arbetet med fiberinstallationerna i Lomma påbörjas de närmaste veckorna i ert område och FNC Projekt AB kallar härmed till informationsmöte Tisdagen den 24/2 kl. 18.30 i Dansrotundan, Strandvägen 120 i Lomma.

På mötet presenteras schaktplanerna och hur installationen är tänkt att fortlöpa. Kommunikationsoperatören Zitius/Quadracom kommer också att ha en representant närvarande.

FNC har öppnat upp en kundtjänst som är bemannad måndag-fredag 08.00-16.00 på telefonnummer 040-18 56 56.

De skrev vidare:

Samma vecka som infomötet, påbörjas också bokningarna av hembesöken där vi genomgår installationen med respektive fastighetsägare. Bokningen görs alltså vecka 9 och kundbesöken påbörjas vecka 10, då vi också räknar med att schaktarbetena är igångsatta.

För andra eventuella frågor avsende själva anslutningen, dvs inte ordningen för vilket områdena kommer att anslutas, får vi be att hänvisa till telefonnumret till den startade kundtjänsten hos FNC:  040-185656 .

Kommentar från Bredband i Lomma:  Då den ordning som Kraftringen nu avser att ansluta Lomma efter, till synes helt avviker från den ordning som områdena nådde 40% (och som f.ö. delgavs Lommaborna under informationsmötena i höstas), så får vi hänvisa till Kraftringen. Kraftringen nås på 020-326100 .
Bortsett från frågetecknen kring ordningen så är vi glada att projektet nu snart går igång.

Lommabladet uppmärksammar att det blir fiber till alla anmälda Lommabor

2014-12-01--grasrotsrorelse-gav-resultat

Lommabladet publicerade idag den 1/12 2014 en artikel om Bredband i Lommas framgångar och hur initiativet växte från en gräsrotsrörelse till en folkrörelse.

Vi i Bredband i Lomma är väldigt tacksamma för att Kraftringen var så lyhörda för vår starka önskan att alla områden skulle bli anslutna, även de områden som inte hade nått 40% kontrakteringsgrad. I och med detta, tillsammans med småföretagarvillkoren och att det är ett öppet stadsnät, så har alla våra mål infriats.

Artikeln finns också här, ifall det skulle vara så att den försvinner från nätet.