CategoryKraftringen

Ännu fler framgångar för Kraftringens fibererbjudande i Lomma

Bredband i Lomma har idag glädjen att kunna meddela att fem områden nu ligger över 40% anslutningsgrad för Kraftringens fiberanslutning, vissa långt över. Flera ytterligare områden ligger nu väldigt nära 40% och väntas passera gränsen inom kort. Vi tror att de allra flesta av våra områden kommer att anslutas till Kraftringens fiber.

Det är nu bara ca tre veckor kvar så om du inte redan har skickat in ditt påskrivna avtal för Kraftringen, så gör det snarast för att inte missa chansen. Här hittar du avtalet.

Vi hoppas på er förståelse för varför vi ännu inte anser att vi kan vara tydligare än så här, t.ex. genom att yppa vilka områden som har passerat 40% eller det exakta antalet påskrivna avtal. Risken är att det annars hjälper konkurrerande alternativ och vi vill att så många Lommabor som möjligt ska ges chansen att få nyanserad information innan beslut tas så att var och en ges möjlighet att teckna det avtal som är bäst för respektive hushåll.

Glöm inte att ikväll, onsdagen den 10/9 2014, så är det informationsmöte för Lommaborna igen på Dansrotundan, Strandvägen 120, Lomma, kl 19:00. Förra mötet var välbesökt så kom i god tid så att just du säkrar upp din plats. Ytterligare en chans finns på måndag den 15/9 när det sista planerade mötet hålls. Även det på Dansrotundan klockan 19:00.

Fantastiska nyheter om tjänsteoperatörer, gigabitfart och TV-utbud i Kraftringens nät

Fantastiska nyheter!

Informationsmötet med Kraftringen den 8/9 2014 i Dansrotundan tycktes vara mycket uppskattat. Något fler än 250 fibersugna Lommabor var på plats för att bli informerade och ställa frågor om Kraftringens fiber, tjänsteutbudet i Kraftringens nät (vilket hanteras av Qmarket) mm.

 

infomote-1

 

På informationsmötet berättade Qmarkets representant, Olle Svensson, att man från det att Lomma blir inkopplat år 2015 kommer att kunna välja bl.a. Telia, Bredbandsbolaget, ComHem m.fl. andra stora aktörer som tjänsteoperatörer i Kraftringens nät.

Har man t.ex. en Telia-adress som mailadress (@telia.com), så kommer man alltså att kunna behålla den förutsatt att man har valt Telia som tjänsteoperatör i Kraftringens nät.

Man kommer även att välja på ett mycket större utbud vad gäller TV via fibern.

Som Bredband i Lomma har berättat om innan så håller Kraftringens nät på att uppgraderas, så när Lomma kopplas in under 2015 så kommer gigabit-fart att kunna erbjudas.

Intressant också att Kraftringen meddelade att om en fiberkabel skulle bli avgrävd, så har Kraftringen som mål att den ska vara reparerad inom 12 timmar från det att de blev varskodda.

 

Vill du veta mer är du välkommen på informationsmötet den 10/9 eller den 15/9 kl 19:00 på Dansrotundan, Strandvägen 120 i Lomma. Kom i tid då vi tror att minst lika många väntas komma då. Intresset för att ansluta sitt hus till fiber är utan tvekan mycket stort i Lomma.

Artikel i Lommabladet om att det blir ett öppet stadsnät i Lomma

I dagens (2014-09-03) utgåva av Lommabladet kan man läsa mer om vad Lommabor tycker om Telias märkliga intåg i Lomma, men också om det erbjudande om ett öppet stadsnät i Lomma mha Kraftringens fiberanslutning som nu ligger för alla att ta ställning till.

Här hittar du tidningen (se sidan 4 för artikeln, den övre delen av sidan handlar om våra vänner i Borgeby och den undre om vårt ideella initiativ i Lomma). Till höger finner du Kraftringens annons.

Lommabladet

(du kan också klicka på följande bild)

lommabladet--oppet-stadsnat-i-lomma

 

Spara pengar på att välja Kraftringens fiberanslutning

Hej Lommabo!

I dag, tisdag den 2/9, möttes du nog av nya färgglada skyltar i byn. Det är vi i Bredband i Lomma som uppmärksammar att det är valår – det är ju dags att välja fiberanslutning till ditt hem. Vi vill att du ska välja rätt fiberanslutning, fiber via Kraftringen!

September är en intensiv månad när det gäller ditt fiberval. Det är flera planerade informationsmöten och främst av allt: Du måste lämna in ditt påskrivna Kraftringen-avtal innan månaden är slut för att inte gå miste om din anslutning. Senast den 30:e september behöver vi ha ditt avtal!

Inom kort får du också ett flygblad med mer information hem i din brevlåda, håll utkik!

För att läsa mer om vårt räkneexempel och hur du kan spara många tusenlappar på att göra rätt fiberval, gå in på http://bredbandlomma.com/rakneexempel/

Räkneexemplet där kommer snart att kompletteras med en kalkyl som jämför fiber med en av de vanligaste anslutningsformerna i Lomma.

Hälsningar

Ambassadörerna
Bredband i Lomma

Ps. Kom ihåg att de områden som först når 40 % i anslutningsgrad projekteras först. Ds

Första området har nått 40% i anslutningsgrad hos Kraftringen!

 

Nu händer det saker dagligen och Bredband i Lomma passerar nya milstolpar i en rasande takt vilket är väldigt kul. Idag kan vi meddela att det första området nu uppnått 40% i anslutningsgrad till Kraftringens fibererbjudande  och kommer därmed bli det område där projektering inleds först. Grattis!

 

Vi kan dessutom se att inflödet av påskrivna avtal fortsätter från hela Lomma, och hittills verkar det snarare accelerera trots att åtskilliga hundra redan har skickat in. Fortsätt att skicka in era avtal, ju fortare ert område uppnår 40% anslutningsgrad desto snabbare kommer arbetet att starta i just DITT område och glöm inte att prata med dina grannar, vänner och bekanta om Kraftringens fibererbjudande.

 

Vi får in en del frågor kring grävning och grävtillstånd gällande de olika fiberaktörerna i Lomma. Bredband i Lomma hade därför möte med kommunen den 29/8 för att reda ut begreppen.

 

– Kommunen ingår markavtal med olika nätägare och Kraftringen är en av de som har markavtal med kommunen idag. Detta är en förutsättning för att få grävtillstånd i Lomma.

 

– Kommunen hindrar ingen aktör som har markavtal från att gräva. Nätägaren lämnar in en ansökan om grävtillstånd för det arbete man vill utföra. Om flera vill gräva på samma ställe, uppmanar kommunen aktörerna att samförlägga grävningen för att minska ingreppen i kommunens mark. Det finns också ett regelverk för hur den faktiska dragningen i marken ska gå till. Det kan handla om djup, skyddsavstånd, placering mm. Generellt dras fiberkabel i trottoaren om sådan finns.

 

Det känns givetvis bra att ha en så nära dialog med både Lomma kommun och Kraftringen, vilket gör att vi kan tillvarata Lommabornas intresse på bästa sätt i denna fråga.

 

Är ni osäkra på Kraftringens erbjudande eller vill veta mer, kontakta er ambassadör eller gå på något av de informationsmöten som äger rum i Dansrotundan i Lomma, Strandvägen 120, klockan 19:00 måndagen den 8:de, onsdagen den 10:de och måndagen 15:de september.

 

När vi på Bredband i Lomma utvärderade aktörer så var en viktig parameter att den aktör vi rekommenderar ska vara långsiktig, trygg och stabil. Kraftringen är väletablerade i Lomma och har en lokal förankring som gör dem till det självklara valet vad gäller säkerhet, långsiktighet och stabilitet. Det är en av många orsaker till att vi valt just Kraftringen. Vi har arbetat hårt med att jämföra alla möjliga leverantörer och konstaterat att alla kostnader ÄR lägre via Kraftringen. Det gäller såväl anslutningsavgiften som den löpande utgiften för den tjänsteoperatör var och en väljer i respektive nät.

 

Ha en härlig helg och glöm inte att skicka in DITT avtal eller se till att grannen gör det om ditt redan har skickats in till oss.

Avtalsbekräftelserna är något försenade

Kraftringen hälsar att de framför sina ursäkter för att de ännu inte hunnit skicka ut bekräftelsebrev till alla som lämnat in sina påskrivna avtal. Responsen från Lomma har varit enormt stor och man arbetar med att få ut bekräftelser till alla så snart som möjligt.

Det är ju ett angenämt ”problem” och vi på Bredband i Lomma uppmanar i vanlig ordning alla Lommabor att lämna in sina påskrivna avtal för Kraftringens erbjudande. De är ju billigast både i anslutningsavgift och även med tjänsteleverantörernas priser som ligger 10-30% lägre än hos alternativet, dessutom är Kraftringen ju en trygg och välbeprövad lokal leverantör.

Ni hittar avtalet här:

http://www.bredbandlomma.com/erbjudande/

Påskrivna Kraftringen-avtal flyter in snabbare sedan Telias erbjudande blev känt

Sedan vi på Bredband i Lomma kom överens med Kraftringen om ett fibererbjudande, så har de påskrivna Kraftringen-avtalen flutit in i en strid ström och väldigt många levereras för hand till vår brevlåda och en hel del direkt i dörren tillsammans med kommentarer i stil med ”Tack för all er hjälp!”, det värmer såklart. Vi märkte en liten, knappt skönjbar (och därmed vet vi inte om detta var skälet), avmattning i samband med att Telia skickade ut sitt första brev till Lommaborna, dvs det brev som handlade om att de tänkte göra något.

Sedan Telia därefter har skickat ut sitt erbjudande så tycks nu flödet av inkommande påskrivna Kraftringen-avtal öka och det rejält. Det är väl helt enkelt så att fler inser att Kraftringens erbjudande är bättre såväl i anslutningsavgift som i tjänstepriser (pga att Telias nätavgifter, som de fakturerar tjänsteoperatörerna och som sedan hamnar på konsumentens faktura, är högre). Som vi har kommunicerat innan så ligger tjänstepriserna i Telias nät 10-30% högre än vad de gör i Kraftringens nät.

Många tycks alltså känna tillräckligt stor övertygelse om Kraftringens erbjudande att de har fattat sitt beslut.

 

Därefter kan du titta på den jämförelse som vi har tagit fram och som rör de båda erbjudandena dels från Kraftringen, dels från Telia.

Jämförelse mellan Kraftringens och Telias fibererbjudande samt förtydligande kring frågeställningar

Som ni kanske har sett har det i dagarna kommit ännu ett erbjudande om fiber i era brevlådor, denna gång från Telia. Vi vill vara tydliga med att detta är ett konkurrerande erbjudande till det från Kraftringen och därmed helt utan association med Bredband i Lomma. För att göra det lättare att tacka ja till Kraftringens erbjudande vill vi besvara ett antal frågor nedan.

Skillnader i erbjudande från Telia och Kraftringen

Om man jämför de fibererbjudande vi fått från Telia och Kraftringen kan man konstatera följande:

  • Kraftringens erbjudande gäller i princip hela Lomma inklusive Lilla Lomma, Maltetorp och Pråmlyckan m.fl. Telias erbjudande gäller ca 25 % färre hushåll. Har du inte fått post från Telia bor du utanför deras område. Vi tycker det är viktigt att så många som möjligt får möjlighet att ansluta sig!
  • Vad gäller teknik och genomförande är de båda erbjudandena i princip identiska.
  • Vad gäller utbud på tjänster är de likvärdiga men det finns en stor skillnad. Även om båda är så kallade ”öppna nät” vilket innebär att alla operatörer är välkomna att teckna avtal med nätägaren, konkurrerar Telia i sitt eget nät och kommer naturligtvis inte vara lika oberoende som Kraftringen. Bredband i Lomma tycker att det är viktigt att nätägaren är oberoende!
  • Vad gäller pris är Kraftringen det klart billigaste alternativet. Anlutningsavgiften är nästan 4 000 kr lägre (16 000 kr jämfört med 19 900 kr). Om man sedan går in på tjänsteportalerna http://qmarket.se respektive http://oppenfiber.se så ser man att tjänsterna överlag är 10 % – 30 % billigare i Kraftringens nät. Detta innebär att månadskostnaden för överskådlig framtid kommer att vara klart högre om Telia får som de vill.

Vi i Bredband i Lomma består av 28 områdesambassadörer som arbetar helt ideellt. Under 6 månaders tid har vi arbetat målmedvetet för att upplysa Lommaborna om fiber samt att utvärdera olika leverantörer. Vår rekommendation är att man väljer Kraftringens erbjudande då vi anser att det är bäst för Lommaborna och bäst för kommunen.

Informationsmöten

Kraftringen kommer att hålla informationsmöten inom de närmaste veckorna. Exakta tider för möten kommuniceras på http://bredbandlomma.com samt genom utskick i brevlådorna så fort de är fastslagna.

Förtydliganden

Det har kommit in en hel del mycket relevanta frågor angående Kraftringens erbjudande. De flesta svaren kan man få på http://bredbandlomma.com/faq/ annars går det bra att maila till info@bredbandlomma.com eller prata med din områdesambassadör.

Vanliga frågor

Vad menas med ”till närmaste grundmur”?   –   Det betyder att man kommer att gräva (torpedera under markytan) fram till närmaste yttervägg på huset, göra hål i huset, dra in fiber, sätta en box på väggen och sedan återställa. Var detta skall göras bestäms individuellt i samråd med Kraftringen.

Ingår indragning av fiber och driftklar installation i huset i alla alternativ?   –   Ja!

 

Då Bredband i Lomma är ett helt ideellt initiativ är vi tacksamma om du hjälper till att sprida all information till grannar och till vänner i byn.

I vanlig ordning uppskattar vi också om ni vill gilla eller dela denna information. Ju fler som vet desto bättre är det!