CategoryLomma kommun

Nyheter om fiberanslutningen av Lomma

2014-11-19---sydsvenskan--alla-villaomraden-far-fiber

Idag gläds vi åt Sydsvenskans artikel om Kraftringens fiberanslutning av Lomma.

OBS! I artikeln står dock ett antal fel. Bredband i Lomma sattes inte igång tillsammans med Kraftringen. Kraftringen kom in i ett senare skede som resultatet av förhandlingar med olika leverantörer. (Rätt ska vara rätt.)

Tillägg 2014-11-20:  Kraftringen låter meddela att den tidplan som tidigare har kommunicerats ut är den rätta och inte det som står i artikeln.

Här finns Sydsvenskans artikel   (och skulle artikeln någon gång i framtiden försvinna från Sydsvenskans sajt så har vi en kopia här)

Här hittar du Kraftringens pressmeddelande .

 

Första området har nått 40% i anslutningsgrad hos Kraftringen!

 

Nu händer det saker dagligen och Bredband i Lomma passerar nya milstolpar i en rasande takt vilket är väldigt kul. Idag kan vi meddela att det första området nu uppnått 40% i anslutningsgrad till Kraftringens fibererbjudande  och kommer därmed bli det område där projektering inleds först. Grattis!

 

Vi kan dessutom se att inflödet av påskrivna avtal fortsätter från hela Lomma, och hittills verkar det snarare accelerera trots att åtskilliga hundra redan har skickat in. Fortsätt att skicka in era avtal, ju fortare ert område uppnår 40% anslutningsgrad desto snabbare kommer arbetet att starta i just DITT område och glöm inte att prata med dina grannar, vänner och bekanta om Kraftringens fibererbjudande.

 

Vi får in en del frågor kring grävning och grävtillstånd gällande de olika fiberaktörerna i Lomma. Bredband i Lomma hade därför möte med kommunen den 29/8 för att reda ut begreppen.

 

– Kommunen ingår markavtal med olika nätägare och Kraftringen är en av de som har markavtal med kommunen idag. Detta är en förutsättning för att få grävtillstånd i Lomma.

 

– Kommunen hindrar ingen aktör som har markavtal från att gräva. Nätägaren lämnar in en ansökan om grävtillstånd för det arbete man vill utföra. Om flera vill gräva på samma ställe, uppmanar kommunen aktörerna att samförlägga grävningen för att minska ingreppen i kommunens mark. Det finns också ett regelverk för hur den faktiska dragningen i marken ska gå till. Det kan handla om djup, skyddsavstånd, placering mm. Generellt dras fiberkabel i trottoaren om sådan finns.

 

Det känns givetvis bra att ha en så nära dialog med både Lomma kommun och Kraftringen, vilket gör att vi kan tillvarata Lommabornas intresse på bästa sätt i denna fråga.

 

Är ni osäkra på Kraftringens erbjudande eller vill veta mer, kontakta er ambassadör eller gå på något av de informationsmöten som äger rum i Dansrotundan i Lomma, Strandvägen 120, klockan 19:00 måndagen den 8:de, onsdagen den 10:de och måndagen 15:de september.

 

När vi på Bredband i Lomma utvärderade aktörer så var en viktig parameter att den aktör vi rekommenderar ska vara långsiktig, trygg och stabil. Kraftringen är väletablerade i Lomma och har en lokal förankring som gör dem till det självklara valet vad gäller säkerhet, långsiktighet och stabilitet. Det är en av många orsaker till att vi valt just Kraftringen. Vi har arbetat hårt med att jämföra alla möjliga leverantörer och konstaterat att alla kostnader ÄR lägre via Kraftringen. Det gäller såväl anslutningsavgiften som den löpande utgiften för den tjänsteoperatör var och en väljer i respektive nät.

 

Ha en härlig helg och glöm inte att skicka in DITT avtal eller se till att grannen gör det om ditt redan har skickats in till oss.

Lomma kommun informerar om Kraftringens överenskommelse med Bredband i Lomma

 

Lomma kommun informerar idag på sin websajt om Kraftringens överenskommelse med Bredband i Lomma. Det borde nu vara fullkomligt tydligt för alla vad avsikterna är och att om de påskrivna avtalen fortsätter att flyta in i minst den takt som de gör redan nu, så kommer hela Lommas villabestånd inom Bredband i Lommas definierade upptagningsområde snart att vara anslutet till fiber.

Grattis alla Lommabor!

(Som vanligt uppskattar vi om ni delar och gillar så att så många Lommabor som möjligt får veta vad som är på gång.)

Till Lomma kommuns sajt

 

Är du också fibersugen? Här finner du erbjudandet

Prata med din områdesambassadör så hjälper han/hon dig i ditt beslut.

Bredbandspenetration i Lomma kommun

Vet du om att Lomma kommuns bredbandspenetration, enligt PTS Bredbandskarta, ligger så lågt som i intervallet 10-40%? Jämför det med Burlöv som ligger i intervallet 40-55% och Malmö 55-90%. Av de kommuner som ligger närmast Lomma så är det endast Endast Staffanstorp som ligger lägre än Lomma, de befinner sig i intervallet 0 – 10%.

Genom att tillgängliggöra snabb datakommunikation i Lomma så ökar attraktionskraften för boende att flytta in och även småföretagandet att etablera sig, växa och må bra. Snabb datakommunikation medger, om arbetsgivarna tillåter det, att fler kan jobba hemma och därmed bli mer effektiva. Det finns naturligtvis också miljömässigt positiva konsekvenser av det.

Vi som bor i Lomma, åtminstone jag och alla de Lommabor som jag känner, tycker att det är en ynnest att kunna bo i Lomma, och vi vill ju naturligtvis göra det bästa av Lomma för att än mer öka attraktionskraften att bo i Lomma. Supersnabbt bredband i form av fiberanslutning är ett steg, som i mitt tycke är lika viktigt som all annan infrastruktur i kommunen, till att få Lomma att växa, frodas och inte minst ses som en kommun som ser framåt.