CategoryTelia

Påskrivna Kraftringen-avtal flyter in snabbare sedan Telias erbjudande blev känt

Sedan vi på Bredband i Lomma kom överens med Kraftringen om ett fibererbjudande, så har de påskrivna Kraftringen-avtalen flutit in i en strid ström och väldigt många levereras för hand till vår brevlåda och en hel del direkt i dörren tillsammans med kommentarer i stil med ”Tack för all er hjälp!”, det värmer såklart. Vi märkte en liten, knappt skönjbar (och därmed vet vi inte om detta var skälet), avmattning i samband med att Telia skickade ut sitt första brev till Lommaborna, dvs det brev som handlade om att de tänkte göra något.

Sedan Telia därefter har skickat ut sitt erbjudande så tycks nu flödet av inkommande påskrivna Kraftringen-avtal öka och det rejält. Det är väl helt enkelt så att fler inser att Kraftringens erbjudande är bättre såväl i anslutningsavgift som i tjänstepriser (pga att Telias nätavgifter, som de fakturerar tjänsteoperatörerna och som sedan hamnar på konsumentens faktura, är högre). Som vi har kommunicerat innan så ligger tjänstepriserna i Telias nät 10-30% högre än vad de gör i Kraftringens nät.

Många tycks alltså känna tillräckligt stor övertygelse om Kraftringens erbjudande att de har fattat sitt beslut.

 

Därefter kan du titta på den jämförelse som vi har tagit fram och som rör de båda erbjudandena dels från Kraftringen, dels från Telia.