Dags för område 5 att bli anslutet till Kraftringens nät!

Nu är det ytterligare ett jätteområde, område 5, som ska börja anslutas till Kraftringens nät. Informationsmötet är väldigt snart och informationen om mötet tycks ha varit bristfällig, om ens förekommande och därför är vi tacksamma om ni vill dela denna information så mycket ni kan och även informera era grannar.

omradesindelning-av-lomma-avs-fiber

I detta område har Telia sedan tidigare lagt ner tomrör så det kan vara så att det finns hopp om en förhållandevis snabb genomförandetid.

På sidan som länkas nedan står det bl.a. följande

<snip>

Viktig information för område 5

Arbetet med fiberinstallationerna för Kraftringen i Lomma fortsätter och FNC Projekt AB bjuder härmed in till informationsmöte. Område 5 delar vi upp på två möten;
Torsdag 21/5, klockan 18.00 samt samma kväll 19.30.

Platsen för mötena är Dansrotundan, Strandvägen 120 i Lomma. På mötet presenteras schaktplanerna och hur installationen är tänkt att fortlöpa. Kraftringen och kommunikationsoperatören Zitius/QMarket kommer också att ha representanter närvarande.

</snip>

Mer information om det hittar ni här

.

.

Comments are closed here.