FINAL CALL for ambassadors!

Nu är de flesta områdena bemannade av ambassadörer. Just nu är den största farhågan det ljusgröna område som ligger nere till vänster på kartan och som hittills har klassats som område nr 22, vi vet inte om detta område är anslutet till fiber eller ej.

De grå områdena kommer inte att bearbetas, detta för att de redan är anslutna till fiber.

täckning-lomma-status-u-namn

 

täckning-norra-lomma-status-u-namn

Rött betyder att området redan är bemannat

Blått och eventuellt ljusgrönt betyder att området inte är bemannat – här behövs det hjälp!

 

För områdena 29 och 30 tycks det redan finnas någon form av anslutning, så risken finns att det är svårt att få igenom något där om grannarna tycker att det funkar bra med det som finns, men man vet ju aldrig. I område 22 så gjorde Telia en satsning under 2013, hur stort område som täcktes vet vi inte, men ingen har trätt fram som ambassadör och det ser vi som ett tecken på att området redan är fiberanslutet.

Som ambassadör för ”Bredband i Lomma” så kan du räkna med:

  • oavlönat arbete (som alla andra) i en ytterst begränsad omfattning
  • inga favörer med lägre priser för ditt eget hushåll
  • ett otacksamt jobb, ingen av dina grannar kommer troligen ens att tacka dig för att du hjälpte till
    (Det som du ska ha siktet inställt på istället är att ditt hushåll överhuvudtaget får tillgång till supersnabbt bredband mha fiber,
    vilket iofs förutsätter att intresset är tillräckligt stort i ditt område)
  • att skriva ut och dela ut (på din egen bekostnad) informationsflyers i ditt område  (dokumentet kommer att utformas och distribueras till alla ambassadörer)
  • om ”täckningsgraden” blir för låg i ditt eget område, så får du ”tjata” lite extra på dina grannar

Om du är du småföretagare så är detta initiativ av extra betydelse därför att villkoren för småföretagare är, som jag ser det, något som bör komma med i förhandlingen. I de flesta operatörers villkor finns nämligen stipulerat att småföretagare inte får nyttja anslutningarna till nätet, men i en småföretagartät kommun som Lomma så är det ett viktigt önskemål att inte manövrera bort småföretagarna.

Ofta krävs det minst c:a 50-60% intresserade i ett område för att någon operatör ska vara villig i att göra en satsning. Det är dessa ”ansamlingar av intresserade” som jag hittills har kallat för kluster. För att ett område över huvudtaget ska bli aktuellt för en fiberanslutning så kommer det alltså att krävas en klusterstorlek på c:a 50% av fastigheterna i ett område. Det som senare avgör vilka villkor och priser vi kan få avgörs av antalet kluster i Lomma. Ju fler kluster desto bättre villkor och priser, tror jag.

Om det skulle visa sig att vissa områden är trögare än andra och att det finns en ambassadör i det området så kommer jag att försöka assistera så gott jag kan, det skulle inte förvåna mig om övriga ”ambassadörer” tänker likadant, inom rimliga gränser såklart.

Vill du hjälpa till så mailar du antingen till magnus@bredbandlomma.com  eller skickar in ditt intresse via kontaktformuläret.

Comments are closed here.