Första området har nått 40% i anslutningsgrad hos Kraftringen!

 

Nu händer det saker dagligen och Bredband i Lomma passerar nya milstolpar i en rasande takt vilket är väldigt kul. Idag kan vi meddela att det första området nu uppnått 40% i anslutningsgrad till Kraftringens fibererbjudande  och kommer därmed bli det område där projektering inleds först. Grattis!

 

Vi kan dessutom se att inflödet av påskrivna avtal fortsätter från hela Lomma, och hittills verkar det snarare accelerera trots att åtskilliga hundra redan har skickat in. Fortsätt att skicka in era avtal, ju fortare ert område uppnår 40% anslutningsgrad desto snabbare kommer arbetet att starta i just DITT område och glöm inte att prata med dina grannar, vänner och bekanta om Kraftringens fibererbjudande.

 

Vi får in en del frågor kring grävning och grävtillstånd gällande de olika fiberaktörerna i Lomma. Bredband i Lomma hade därför möte med kommunen den 29/8 för att reda ut begreppen.

 

– Kommunen ingår markavtal med olika nätägare och Kraftringen är en av de som har markavtal med kommunen idag. Detta är en förutsättning för att få grävtillstånd i Lomma.

 

– Kommunen hindrar ingen aktör som har markavtal från att gräva. Nätägaren lämnar in en ansökan om grävtillstånd för det arbete man vill utföra. Om flera vill gräva på samma ställe, uppmanar kommunen aktörerna att samförlägga grävningen för att minska ingreppen i kommunens mark. Det finns också ett regelverk för hur den faktiska dragningen i marken ska gå till. Det kan handla om djup, skyddsavstånd, placering mm. Generellt dras fiberkabel i trottoaren om sådan finns.

 

Det känns givetvis bra att ha en så nära dialog med både Lomma kommun och Kraftringen, vilket gör att vi kan tillvarata Lommabornas intresse på bästa sätt i denna fråga.

 

Är ni osäkra på Kraftringens erbjudande eller vill veta mer, kontakta er ambassadör eller gå på något av de informationsmöten som äger rum i Dansrotundan i Lomma, Strandvägen 120, klockan 19:00 måndagen den 8:de, onsdagen den 10:de och måndagen 15:de september.

 

När vi på Bredband i Lomma utvärderade aktörer så var en viktig parameter att den aktör vi rekommenderar ska vara långsiktig, trygg och stabil. Kraftringen är väletablerade i Lomma och har en lokal förankring som gör dem till det självklara valet vad gäller säkerhet, långsiktighet och stabilitet. Det är en av många orsaker till att vi valt just Kraftringen. Vi har arbetat hårt med att jämföra alla möjliga leverantörer och konstaterat att alla kostnader ÄR lägre via Kraftringen. Det gäller såväl anslutningsavgiften som den löpande utgiften för den tjänsteoperatör var och en väljer i respektive nät.

 

Ha en härlig helg och glöm inte att skicka in DITT avtal eller se till att grannen gör det om ditt redan har skickats in till oss.

Comments are closed here.