Kraftringen och IKANO Finans i samarbete vilket kan hjälpa fibersugna Lommabor

Vi har idag glädjen att kunna meddela att Kraftringen har inlett ett samarbete med Ikano Finans så att fibersugna Lommabor nu kan välja avbetalning för sin fiberanslutning för den som så önskar. Mer information kommer på de inplanerade informationsmötena som äger rum i Dansrotundan, Strandvägen 120, kl 19:00 den 8/9, den 10/9 resp den 15/9

Comments are closed here.