Jämförelse mellan Kraftringen och Telia

Som ni kanske har sett har det i dagarna kommit ännu ett erbjudande om fiber i era brevlådor, denna gång från Telia. Vi vill vara tydliga med att detta är ett konkurrerande erbjudande till det från Kraftringen och därmed helt utan association med Bredband i Lomma. För att göra det lättare att tacka ja till Kraftringens erbjudande vill vi besvara ett antal frågor nedan.

Skillnader respektive likheten i erbjudandena från Telia och Kraftringen

Om man jämför de fibererbjudande vi fått från Telia och Kraftringen kan man konstatera följande:

  • Kraftringens erbjudande gäller i princip hela Lomma inklusive Lilla Lomma, Maltetorp och Pråmlyckan m.fl. Telias erbjudande gäller ca 25 % färre hushåll. Har du inte fått post från Telia bor du utanför deras område. Vi tycker det är viktigt att så många som möjligt får möjlighet att ansluta sig, det är bra för hela kommunen!
  • Vad gäller teknik och genomförande är de båda erbjudandena i princip identiska.
  • Vad gäller utbud på tjänster är de likvärdiga men det finns en stor skillnad. Även om båda är så kallade ”öppna nät” vilket innebär att alla operatörer är välkomna att teckna avtal med nätägaren, konkurrerar Telia i sitt eget nät och kommer naturligtvis inte vara lika oberoende som Kraftringen. Bredband i Lomma tycker att det är viktigt att nätägaren är oberoende!
  • Vad gäller pris är Kraftringen det klart billigaste alternativet. Anlutningsavgiften är nästan 4 000 kr lägre (16 000 kr jämfört med 19 900 kr). Om man sedan går in på tjänsteportalerna http://qmarket.se respektive http://oppenfiber.se så ser man att tjänsterna överlag är 10 % – 30 % billigare i Kraftringens nät. Detta innebär att månadskostnaden för överskådlig framtid kommer att vara klart högre om Telia får som de vill.

Vi i Bredband i Lomma består av 28 områdesambassadörer som arbetar helt ideellt. Under 6 månaders tid har vi arbetat målmedvetet för att upplysa Lommaborna om fiber samt att utvärdera olika leverantörer. Vår rekommendation är att man väljer Kraftringens erbjudande då vi anser att det är bäst för Lommaborna och bäst för kommunen.

Förtydliganden av Kraftringens erbjudande

Det har kommit in en hel del mycket relevanta frågor angående Kraftringens erbjudande. De flesta svaren kan man få på http://bredbandlomma.com/faq/ annars går det bra att maila till info@bredbandlomma.com eller prata med din områdesambassadör.

Vanliga frågor

Vad menas med ”till närmaste grundmur”? – Det betyder att man kommer att gräva (torpedera under markytan) fram till närmaste yttervägg på huset, göra hål i huset, dra in fiber, sätta en box på väggen och sedan återställa. Var detta skall göras bestäms individuellt i samråd med Kraftringen.

I Kraftringens erbjudande, ingår indragning av fiber och driftklar installation i huset i alla alternativ? – Ja!

 

Då Bredband i Lomma är ett helt ideellt initiativ är vi tacksamma om du hjälper till att sprida all information till grannar och till vänner i byn.

I vanlig ordning uppskattar vi också om ni vill gilla eller dela denna information. Ju fler som vet desto bättre är det!