Status avseende kontrakteringsgrad

.

40-procent-eller

OBS! Detta är status den 29/9 kl 23:57 . Vi kommer INTE att uppdatera dessa siffror regelbundet, utan bara då och då.
(Kolla denna datumstämpel för att se när senaste uppdatering skedde)

Titta här för att se vilket område du bor i

 

Områden som har klarat gränsen 40% kontrakteringsgrad

Område Antal fastigheter Kontrakteringsgrad
1 126 63,5%
3 59 66,1%
5 64 48,4%
8 48 68,8%
9 141 53,9%
10 79 53,2%
11 48 70,8%
12 47 68,1%
13 141 62,4%
14 40 57,5%
15 52 63,5%
16 52 40,4%
17 52 59,6%
18 41 46,3%
19 62 64,5%
20 71 64,8%
21 56 71,4%
24 70 47,1%
25 70 52,9%
27 61 44,3%
31 59 71,2%
32 35 71,4%
33 31 58,1%
34 22 81,8%
41 56 69,0%

 

 

Områden som saknar ett mindre antal avtal

Område Antal fastigheter Kontrakteringsgrad
2 10 30,0%
23 45 37,8%
26 58 39,7%
28 75 36,0%
40 63 36,5%

 

 

Områden som kräver fler avtal för att gå i lås

Område Antal fastigheter Kontrakteringsgrad
4 80 25,0%
30 52 25,0%
35 45 26,7%

 

OBS!

  • Med reservation för ev. felaktigheter.
  • Med reservation för att vissa områden ännu inte inte har fått antalet hus verifierade
  • Vad gäller område 30 så har det området alldeles nyligen fått en ambassadör så siffran är inte alldeles korrekt eftersom ambassadören där ännu inte haft tillräckligt med tid på sig att bearbeta området.
  • Område 22 bearbetas f.n. av en eldsjäl som ännu inte har klivit in som ambassadör, av det skälet redovisas inga siffror i tabellerna upptill.