Om initiativet – hur startade det?

Syfte

”Bredband i Lomma” verkar för att villabeståndet i Lomma tätort ska få tillgång till moderna internetanslutningar med optisk fiberanslutning till bra priser och villkor och helst med ett s.k. ”öppet stadsnät”.

Hur initiativet satte igång

Jag heter Magnus och jag bor i Lomma i ett relativt nybyggt hus, vilket är sprängfyllt med infrastruktur i väggarna med diverse olika nät för datakommunikation (det finns t.o.m. redundans mellan de olika fysiska uppdelningarna av nätet), utöver det finns det ett antal trådlösa accesspunkter, men mitt i all denna rika fauna av snabb intern datakommunikation så är det en sak som allt brister på – anslutningen till internet. Visst, jag har en VDSL-lina på 60/20 MBit/s (som jag får ut c:a 49/17 Mbit/s på (det varierar)) men jag inser att den linan inte kommer att räcka långt inom några få år, dessutom så är det inte så särskilt billigt, och absolut inte heller stabilt. Eftersom hushållens bandbreddsbehov kommer att öka drastiskt så måste något göras innan det är ”för sent”.

Detta initiativ började den 7/2 2014 efter att jag hade tröttnat på att ingen fiberoperatör ville göra någon riktig satsning i Lomma. Jag hörde mig för hos några av de bolag som sedan tidigare hade gjort satsningar i Lomma, men det visade sig att ingen av dem hade några planer på att göra något nu. Då tänkte jag att istället för att bara satsa på den absoluta närheten kring där jag bor, så kanske jag istället skulle försöka mig på något betydligt större – hela Lomma (tätorten) och därmed hjälpa inte bara mig själv till fiberanslutning utan också hela Lomma.

Ca 1,5 månader senare, efter att jag hade annonserat frekvent på Facebook efter likasinnade, så hade initiativet växt från att bara bestå av mig, till att vara mig + ca 24 st s.k. ”ambassadörer”, lite senare när vi blev fulltaliga så blev vi strax under 30 områdesambassadörer, i en distribuerad organisation som bygger på frivillighet, engagemang och positiv energi. Ordet ambassadör har jag snott ifrån en fiberoperatör som jag såg använde den benämningen. En ambassadörs (ibland kallad ”områdesambassadör”) uppgift är att driva intresset i det bostadsområde den har tagit på sig, oftast det område där denne själv bor, men inte bara det, det finns fler arbetsuppgifter. Mer information om det finns på sidan för ambassadörerna. I dagsläget (den 28/7 2014) så är vi uppe i 28 ambassadörer inkl mig själv, vissa känner varandra, andra inte. Gemensamt för oss allesammans är att vi hungrar efter riktigt snabba anslutningar till internet så att vi framtidssäkrar våra fastigheter.

Större delen av Lomma är bemannat av ambassadörer, men det återstår i dagsläget några områden som ännu inte är bemannade, detta innebär att befintliga ambassadörer tillfälligtvis har tagit på sig områden som de inte själv bor i, detta är något vi helst vill undvika eftersom vi tror att en lokal närvaro ger bäst resultat.

Hur intresset har drivits på

För att nå ut så har jag köpt annonsering på Facebook, till dags dato ca 50000 visningar på Facebook och i andra online-media riktat mot Lommabor och de som har klickat sig vidare har sedan hamnat på denna sajt. Ambassadörerna har hjälpt till med att få in fler ambassadörer som de känner och som bor i andra områden mm. Vi har tillsammans hittills gjort det mesta som står i vår makt med att, med en rimlig arbetsinsats, försöka få kontakt med potentiella ambassadörer och med Lommabor som är intresserade av supersnabbt bredband. Om inte fler potentiella ambassadörer ger sig tillkänna och kan ta tag i sitt eget område, så kommer inte dessa områden att kunna bearbetas med framgång. Vill man inte så vill man inte och alla ambassadörer delar den uppfattningen. Efter alla dessa annonsvisningar på Facebook så kan jag med gott samvete säga att vi har gjort allt vi kan för att nå ut.

”Bredband i Lomma” handlar helt enkelt om att samla ihop intresserade i en ambition att uppnå lite tryck och en förhandlingsposition så att vi som är intresserade kan få anslutningar till internet som duger något till och det till priser och villkor som gynnar oss konsumenter. När vi väl har ett större antal intresserade så är förhoppningen att det kan förhandlas fram riktigt bra priser och villkor.

Vad har vi ut av det här, ambassadörerna och jag? Vad driver oss?

En fråga som jag anar kommer att komma förr eller senare är vad som driver oss. Det är mycket enkelt – det handlar om att öka chanserna att få tillgång till supersnabbt bredband via fiber. Jag har betalt några tusenlappar för att sparka igång initiativet och dem lär jag aldrig få igen (och jag bryr mig inte heller), men mest av allt är det arbete. Delvis samma sak är det med ambassadörerna, som ambassadör lägger man ner arbete på att delge information och driva på inom sina respektive områden (och även andra områden). Många tycker dessutom att det känns bra att kunna hjälpa någon annan. Ingen av ambassadörerna har några ekonomiska fördelar i att hjälpa till, tvärtom, ambassadörerna betalar ur egen ficka för flygbladen och de bidrar med sin tid för att hjälpa till för att ro det här i hamn. Det hela är ett ideellt initiativ.

Information som uttrycks här?

Jag ska också understryka att jag inte är någon expert på datakommunikation, så om du vill försäkra dig om att det som nämns på sajten är korrekt, så bör du söka dig till andra källor av information. Tänk dock på att operatörernas information ofta inte är alldeles korrekt så sök informationen på mer neutrala ställen.