Meddelande från Kraftringen avseende anslutningsordningen

När projekteringsfasen nu går igång för fiberutbyggnaden i Lomma så har en uppdelning på åtta olika områden gjorts. FNC Projekt AB, Kraftringens upphandlade entreprenör för arbetet, har prioriterat dessa områden efter de tekniska förutsättningar som råder för att få hela nätet på plats så snabbt som möjligt. Hänsyn har även tagits till kommunens asfalteringsplaner.

En kallelse till informationsmöte den 24 februari har skickats ut till boende i område 2 och 3. På plats kommer då representanter från Kraftringen, FNC och Zitius (kommunikationsoperatören) att finnas och informera och svara på uppkomna frågor.

Boende i områden 1, 4, 5, 6, 7 och 8 kommer att kallas till informationsmöte då detaljprojektering påbörjas för respektive område.

Nu drar det snart igång!

Kraftringen har nu delat in Lomma i åtta områden för vilka arbetet med att ansluta dem snart går igång. (kartan är klickbar)

omradesindelning-av-lomma-avs-fiber

 

Följande mail kom till oss idag från FNC Projekt AB, vilka är de som Kraftringen har valt att sköta projekteringen av Lomma. Följande meddelande gäller de som bor i områdena två och tre. Vänligen respektera tiderna.
Boenden i övriga områden kommer att kallas till informationsmöten vid andra tillfällen när det blir dags, vi på Bredband i Lomma känner inte till ordningen eller hur planen ser ut.

 

Arbetet med fiberinstallationerna i Lomma påbörjas de närmaste veckorna i ert område och FNC Projekt AB kallar härmed till informationsmöte Tisdagen den 24/2 kl. 18.30 i Dansrotundan, Strandvägen 120 i Lomma.

På mötet presenteras schaktplanerna och hur installationen är tänkt att fortlöpa. Kommunikationsoperatören Zitius/Quadracom kommer också att ha en representant närvarande.

FNC har öppnat upp en kundtjänst som är bemannad måndag-fredag 08.00-16.00 på telefonnummer 040-18 56 56.

De skrev vidare:

Samma vecka som infomötet, påbörjas också bokningarna av hembesöken där vi genomgår installationen med respektive fastighetsägare. Bokningen görs alltså vecka 9 och kundbesöken påbörjas vecka 10, då vi också räknar med att schaktarbetena är igångsatta.

För andra eventuella frågor avsende själva anslutningen, dvs inte ordningen för vilket områdena kommer att anslutas, får vi be att hänvisa till telefonnumret till den startade kundtjänsten hos FNC:  040-185656 .

Kommentar från Bredband i Lomma:  Då den ordning som Kraftringen nu avser att ansluta Lomma efter, till synes helt avviker från den ordning som områdena nådde 40% (och som f.ö. delgavs Lommaborna under informationsmötena i höstas), så får vi hänvisa till Kraftringen. Kraftringen nås på 020-326100 .
Bortsett från frågetecknen kring ordningen så är vi glada att projektet nu snart går igång.

Vad händer egentligen med fiberanslutningarna?

Det kan man ju såklart undra och när vi vet så berättar vi det. Det är m.a.o. ingen större vits att kontakta oss direkt eftersom vi helt enkelt inte vet om något annat än det som vi har rapporterat här, på vår fanpage och i Facebook-grupperna Lommakoll resp Lommas Framtid.

Tidplanen som den hela tiden har kommunicerats ut står fast, dvs det första området kopplas in under senvåren 2015 och det sista området under hösten 2015. Någon annan information har vi inte fått från Kraftringen.

 

Lommabladet uppmärksammar att det blir fiber till alla anmälda Lommabor

2014-12-01--grasrotsrorelse-gav-resultat

Lommabladet publicerade idag den 1/12 2014 en artikel om Bredband i Lommas framgångar och hur initiativet växte från en gräsrotsrörelse till en folkrörelse.

Vi i Bredband i Lomma är väldigt tacksamma för att Kraftringen var så lyhörda för vår starka önskan att alla områden skulle bli anslutna, även de områden som inte hade nått 40% kontrakteringsgrad. I och med detta, tillsammans med småföretagarvillkoren och att det är ett öppet stadsnät, så har alla våra mål infriats.

Artikeln finns också här, ifall det skulle vara så att den försvinner från nätet.

 

Nyheter om fiberanslutningen av Lomma

2014-11-19---sydsvenskan--alla-villaomraden-far-fiber

Idag gläds vi åt Sydsvenskans artikel om Kraftringens fiberanslutning av Lomma.

OBS! I artikeln står dock ett antal fel. Bredband i Lomma sattes inte igång tillsammans med Kraftringen. Kraftringen kom in i ett senare skede som resultatet av förhandlingar med olika leverantörer. (Rätt ska vara rätt.)

Tillägg 2014-11-20:  Kraftringen låter meddela att den tidplan som tidigare har kommunicerats ut är den rätta och inte det som står i artikeln.

Här finns Sydsvenskans artikel   (och skulle artikeln någon gång i framtiden försvinna från Sydsvenskans sajt så har vi en kopia här)

Här hittar du Kraftringens pressmeddelande .

 

Har du missat att lämna in ditt fiberavtal i tid?

Har du missat att lämna in ditt fiberavtal i tid?

Ambassadörerna i Bredband i Lomma har lagt ner mycket tid på att helt ideellt driva på fiberkampanjen i Lomma. Vi har nu lämnat över det vidare arbetet till Kraftringen.

Anmälningstiden för fiberanslutning gick ut den 30/9 2014, men det kan fortfarande finnas en chans för dig att få fiber till din villa.  Kontakta i så fall Kraftringen direkt så kan de hjälpa dig vidare. Skicka m.a.o. avtalet direkt till Kraftringen, dvs inte till det som tidigare var Bredband i Lommas officiella brevlåda.

På denna länk hittar du kontaktuppgifter till Kraftringens representanter:
http://www.kraftringen.se/Privat/Oppet-stadsnat/

På denna sajt (bredbandlomma.com) kommer det att komma information sporadiskt, så kom tillbaka lite då och då för att se om det finns några nyheter. I normalfallet är det dock hos Kraftringen man finner uppdateringar om fiberanslutningarna i Lomma.

.
Hälsningar,

Ambassadörerna
Bredband i Lomma

Hur gick det med fiberanslutningarna till Lomma? Vi har riktigt glädjande nyheter!

Pratbubbla_HURRA

 

Efter de senaste dagarnas fantastiska slutspurt med inströmning av avtal har Bredband i Lomma nått en överenskommelse med Kraftringen som innebär att alla som bor inom vårt upptagningsområde och har skickat in sitt avtal blir anslutet till Kraftringens fiber.

Detta innebär att även villor i det nya området, nr 22, kommer att erbjudas fiberanslutningar trots att det redan finns en annan aktörs fiber i området.

Totalt skickades strax under 1300 avtal in, vilket motsvarar mer än 62% av villorna, helt fantastiskt!

De lommabor som var ute i sista minuten möttes av champagnebubbel, jublande ambassadörer och representanter från Kraftringen vid vår huvudbrevlåda strax innan 12-slaget den 30/9 när anmälningstiden gick ut. Det blev en härlig glädjerusig gatufest som varade in på småtimmarna.
Vi ambassadörer är tacksamma för det gensvar vårt arbete har fått runt om i byn. Stort tack för ert förtroende och ert stöd!

De sista avtalen kommer nu att bekräftas under de närmaste veckorna och planeringen av det nya fibernätet är sedan en tid redan i full gång.

Grattis Lomma!