Sprillans ny tjänst på Qmarket idag – skynda – 10 st gratis årsabonnemang tillgängliga

.

Lommabor,

för er som har beställt det av Bredband i Lomma rekommenderade fibererbjudandet kan vi idag meddela att det har utvecklats en teknik och en tjänst som smyglanseras idag av företaget TransOptics via Qmarket.

Som ni säkert känner till så har det tidigare kommunicerats ut att tre av åtta portar på mediaomvandlaren (fibermodemet) kan användas för de fram till idag erbjudna tjänsterna, dvs bredbandsanslutning, telefoni och TV (en port för varje tjänst), och att övriga fem portar är reserverade för framtida tjänster.

 

Den nya tjänsten

Idag smyglanseras det en ny tjänst för port nummer fyra på mediaomvandlaren. Den nya tjänsten är en teleporteringstjänst, dvs en tjänst med vilken man mycket snabbt kan transportera fysiska objekt mycket långväga över, i det här fallet, internet. Namnet på tjänsten är ”Telieportering”, för att hedra den andra aktör som erbjöd fiberanslutningar i Lomma och som försvann lika snabbt som de försökte göra inträde i Lomma, samtidigt uttrycker namnet också att det är frågan om just teleportering.

Med tjänsten Telieportering kommer man m.a.o. att kunna dematerialisera objekt på ett ställe där all materia därefter digitaliseras och transporteras över webben, för att sedan sättas ihop igen på mottagarsidan där objektet avdigitaliseras och materialiseras igen. Det är en hypermodern form av mycket snabb transport över stora avstånd.

Endast 10 st årsabonnemang släpps idag – helt gratis – med den enda motprestationen att varje abonnent ger TransOptics en ärlig recension hos recensionstjänsten Recensent.

 

Krav på, och möjligheter med, den nya tjänsten

För att teleporteringstjänsten ska kunna fungera krävs en anslutning som går i minst gigabitfart. Det finns också krav på massan på det som ska teleporteras eftersom massan inte får överstiga 75 kg. Kvinnor, barn, husdjur och annat upp till max 75 kg kan alltså redan idag med lätthet teleporteras med den nya tjänsten. Vid samma tid nästa år beräknas tekniken ha utvecklats så pass mycket att även objekt mellan 75-110 kg ska kunna teleporteras och därmed möjliggöra för en genusneutral transportmöjlighet, detta kommer dock att kräva en anslutning om minst två gigabit. Om fem år beräknas objekt om maximalt 10 ton kunna transporteras över fiber och den andra fibern i fiberparet beräknas då att behöva tas i drift.
(fortsättning följer under skärmdumpen/bilden nedan)

Beställ direkt eller läs vidare om några reaktioner nedtill…

 

 qmarket-teleportering

 

Fackföreningsrörelsen mycket negativ

När uppgiften om den nya tjänsten nu har blivit offentlig så har rese- och transportnäringen protesterat och de hävdar att en hel bransch kan komma att slås ut om transporter börjar ske storskaligt på detta sätt. Transportarbetareförbundets ordförande Inge Kuhlalls, för omväxlings skull i total enighet med arbetsgivarorganisationen, har opponerat sig hos regeringen mot den nya tjänsten som han anser vara ”förödande för en hel tjänstesektor”.

 

Lommas rektorer: En möjlig lösning på arbetsmiljöproblemen

Lommas rektorer har ivrigt lobbat hos Lommas politikerkår för att skolorna i Lomma ska få tillgång till tjänsten Telieportering så snart det går och rektorerna har sagt sig vara villiga att förse TransOptics med testobjekt om fem år då ca 10 ton ska kunna börja transporteras. Enligt uppgift från rektor Roland Ektum så tänker man sig att man ska samla kommunens mest olydiga och högljudda niondeklassare till en enda plats för att medelst Telieportering verkställa en korrigerande åtgärd mot vad de anser vara ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Enligt uppgift från en källa som vill vara anonym så har lärarna för årskurs fyra redan börjat tagga presumtiva objekt i sina klasser, dvs barn som sannolikt ska reserveras plats för att teleporteras i grupp när tjänsten körs igång när de går i årskurs nio.
Roland Ektum fortsätter:
– ”Vi hoppas kunna göra detta på en central plats i Bjärred så att även delar av Bjärred kan svepas med”.

(Enligt uppgift anses hela Bjärred vara lämpligt då det där finns hela 12 st existerande och förtvivlade kunder till en konkurrerande fiberoperatör/-ägare och ytterligare 1763 st kunder som har beställt men inte fått fiber ansluten till denna leverantör än, trots att det var åratal sedan de beställde. Man räknar helt enkelt med att konkurrerande fiberaktörer kan göra inträde där efter denna efterlängtade teleportering.)

 

Elevråden på Lommaskolorna välkomnar den nya tjänsten

Elevråden på Lommaskolorna å sin sida vill inte vänta på att tjänsten blir helt färdig, utan de vill gärna testköra Telieporteringen på grupper av lärare och rektorer i kommunen redan nu.
Elevrådets ordförande på Pilängskolan Maximilian Buhs sade:
– ”Skolans coola nördar har djupanalyserat de tekniska dokumenten för Telieportering och de har funnit att om man tar bort den s.k. checksumman i det protokoll som Telieportering nyttjar, så blir det utrymme för hela 17% mer data och om man samtidigt går över från protokollet TCP till UDP så får man dessutom upp hastigheten. Då finns det helt enkelt ingen anledning att vänta.”
Att ta bort checksumman, vars uppgift är att säkra så att all data kommer fram på rätt sätt samt att ändra datakommunikationsprotokollet från TCP till UDP, vilket gör att datat skickas utan kontroll,  innebär naturligtvis en betydande risk för att objekten inte kommer fram i samma skick/form som de skickades iväg. Det är dock en risk som elevrådets ordförande är beredd att ta:
– ”Jaja, det ordnar sig -eh- nog. Nu säger vi som våra lärare brukar säga till oss under lektionerna; Lägg inte tid på oväsentligheter utan fokusera på uppgiften!”
, sa Maximilian Buhs och fortsatte vidare
– ”Vi ser ut några lärare och rektorer per dag och skickar iväg dem till koordinater som vi slumpar fram. Allt måste vara klart innan det är dags att sätta årets betyg
”.

 

Rapportering från den välrenommerade vetenskapstidningen Science Today i USA

science-today-teleportation

 


Skynda – det finns endast 10 st abonnemang att teckna

De som är intresserade av den nya tjänsten får skynda sig, det finns vid smyglanseringen idag endast 10 st årsabonnemang att teckna och vart och ett av dessa släpps ut under en tio timmar lång period där ett abonnemang släpps per timme med start klockan 9:00. Man räknar med att det ska bli rusning till den nya tjänsten, inte minst sedan dessa första 10 abonnemang är gratis, och efter denna dag lär det dröja ett år innan nästa version av tjänsten blir utannonserad.

Då tjänsten är ny för dagen så kan den bara bokas genom att ringa direkt till den för ändamålet upprättade kundtjänsten på nummer 046 – 905 1084. Då blir du automatiskt tilldelad en tidpunkt då kundtjänsten motringer dig till det nummer som du ringer ifrån.

OBS! Det är viktigt att din telefon inte är upptagen vid den tidpunkt som meddelas dig. I annat fall går erbjudandet över till nästa person som ringer in. Skulle du missa tidpunkten så går det bra att prova igen om en liten stund.

.

Comments are closed here.