TagFNC

Meddelande från Kraftringen avseende anslutningsordningen

När projekteringsfasen nu går igång för fiberutbyggnaden i Lomma så har en uppdelning på åtta olika områden gjorts. FNC Projekt AB, Kraftringens upphandlade entreprenör för arbetet, har prioriterat dessa områden efter de tekniska förutsättningar som råder för att få hela nätet på plats så snabbt som möjligt. Hänsyn har även tagits till kommunens asfalteringsplaner.

En kallelse till informationsmöte den 24 februari har skickats ut till boende i område 2 och 3. På plats kommer då representanter från Kraftringen, FNC och Zitius (kommunikationsoperatören) att finnas och informera och svara på uppkomna frågor.

Boende i områden 1, 4, 5, 6, 7 och 8 kommer att kallas till informationsmöte då detaljprojektering påbörjas för respektive område.

Nu drar det snart igång!

Kraftringen har nu delat in Lomma i åtta områden för vilka arbetet med att ansluta dem snart går igång. (kartan är klickbar)

omradesindelning-av-lomma-avs-fiber

 

Följande mail kom till oss idag från FNC Projekt AB, vilka är de som Kraftringen har valt att sköta projekteringen av Lomma. Följande meddelande gäller de som bor i områdena två och tre. Vänligen respektera tiderna.
Boenden i övriga områden kommer att kallas till informationsmöten vid andra tillfällen när det blir dags, vi på Bredband i Lomma känner inte till ordningen eller hur planen ser ut.

 

Arbetet med fiberinstallationerna i Lomma påbörjas de närmaste veckorna i ert område och FNC Projekt AB kallar härmed till informationsmöte Tisdagen den 24/2 kl. 18.30 i Dansrotundan, Strandvägen 120 i Lomma.

På mötet presenteras schaktplanerna och hur installationen är tänkt att fortlöpa. Kommunikationsoperatören Zitius/Quadracom kommer också att ha en representant närvarande.

FNC har öppnat upp en kundtjänst som är bemannad måndag-fredag 08.00-16.00 på telefonnummer 040-18 56 56.

De skrev vidare:

Samma vecka som infomötet, påbörjas också bokningarna av hembesöken där vi genomgår installationen med respektive fastighetsägare. Bokningen görs alltså vecka 9 och kundbesöken påbörjas vecka 10, då vi också räknar med att schaktarbetena är igångsatta.

För andra eventuella frågor avsende själva anslutningen, dvs inte ordningen för vilket områdena kommer att anslutas, får vi be att hänvisa till telefonnumret till den startade kundtjänsten hos FNC:  040-185656 .

Kommentar från Bredband i Lomma:  Då den ordning som Kraftringen nu avser att ansluta Lomma efter, till synes helt avviker från den ordning som områdena nådde 40% (och som f.ö. delgavs Lommaborna under informationsmötena i höstas), så får vi hänvisa till Kraftringen. Kraftringen nås på 020-326100 .
Bortsett från frågetecknen kring ordningen så är vi glada att projektet nu snart går igång.