Tjänster i Kraftringens nät

Qmarket är den tjänsteplattform som finns i Kraftringens nät och som exponerar en rad olika tjänsteleverantörer, tex inom bredband, telefoni eller TV.

OBS! TV-utbudet i Kraftringens nät hanteras för närvarande via en förmedlare, Connect TV, som i sin tur har avtal med tjänsteleverantörer av TV-utbud. När man tittar på TV-utbudet hos Qmarket så ser det ut som att det bara finns en leverantör, Connect TV, men i realiteten så stämmer alltså inte det. F.n. finns det fyra leverantörer av TV-utbud i Qmarket i Kraftringens nät.

Vid informationsmötet den 8/9 2014 framkom det dock att bland annat TV-utbudet kommer att öka drastiskt.

 

Här finns Qmarket

Qmarket

Qmarket för Lomma