Välkommen till Bredband i Lomma

Välkommen till Bredband i Lomma. Denna websajt, och dess tillhörande fanpage på Facebook, syftar till att sprida information om det som ”vi” (=än så länge jag) kallar för ”supersnabbt bredband”. Med supersnabbt bredband avses internetanslutning via fiber, eller fiberoptisk anslutning som det också kallas. Anledningen till att kalla det något med ordet ”bredband” i är att de flesta vet vad det innebär ungefär, till skillnad från ordet ”fiber” vilket för de ännu ej invigda kan låta som rena grekiskan.

Bredband i Lomma är ingen lobbygrupp och ska helst inte heller bli någon sådan. Förhoppningen är att kunna sprida budskapen om varför supersnabbt bredband är bra och att på så sätt verka för att fler i Lomma (orten) vill ansluta sin bostad till fiber/supersnabbt bredband. När tillräckligt många har anmält sitt intresse så är förhoppningen att kunna förhandla fram bästa möjliga pris till bästa möjliga prestanda.

Runt om i Sverige och i Skåne så finns det lokala grupperingar med liknande mål som ”Bredband i Lomma” har. ”Bredband i Lomma” kommer så långt det är möjligt att samarbeta med dessa för att lära oss av deras framsteg och misstag. Närmast ”Bredband i Lomma” ligger ”Fiber i Borgeby” och jag vill passa på att rikta ett tack till den grupperingen för att jag har fått knycka viss information av dem rakt av. De boende i Borgeby anar kanske inte hur glada de borde vara av att ha tillgång till den eldsjäl som initiativtagaren till ”Fiber i Borgeby” är, men så är det. Numera har ”Fiber i Borgeby” växt till fyra personer som driver frågan vidare. Min förhoppning är att fler vill ansluta sig även till ”Bredband i Lomma”.

Comments are closed here.